Söndagen den 18.10 välkomnar Ekenäsnejdens svenska församling missionsvänner till gemensam missionsdag i Ekenäs. Att samlas till missionsdag har mångåriga anor och värdskapet som cirkulerar mellan prosteriets församlingar innehas i år av Ekenäs.

I högmässan som börjar kl. 10 i Ekenäs kyrka predikar stiftssekreteraren för mission och internationellt arbete Tomas Ray och kaplan Monica Cleve är liturg.

Efter högmässan serveras soppa och kaffe i församlingshemmet där Tomas Ray festtalar över "Trender inom mission".

Anmälningar till serveringen tas emot senast onsdag 14.10, ring pastorskansliet på numret 019-2411060, måndag-fredag kl. 9-13.

MCleve

Monica Cleve hälsar välkommen till Ekenäs.
Foto: Y.Lindström

(17.9.2015)
__________

Inom den kyrkliga samfälligheten i Raseborg har man de senaste dagarna kartlagt resurserna för att kunna hjälpa på bästa sätt i den flyktingsituation som nu råder, bl.a. har ekonomidirektör Christer Lindvik tillsammans med gemensamma kyrkorådets ordförande Anders Lindström gått igenom befintliga fastigheter för att sålla ut möjliga inkvarteringsplatser för flyktingar. Som bäst utreder man möjligheten att kunna ställa i ordning den så gott som tomma prästgården i Snappertuna för ett antal flyktingar/flyktingfamiljer, ifall det finns behov.

Också i de enskilda församlingarna i samfälligheten är man beredd att ge hjälp och stöd.

 

Ekenäsnejden

Ekenäs församlingshems stora samlingssal kan ställas till förfogande ifall myndigheterna på området har behov av en större samlingslokal för möten och sammankomster i samband med att flyktingar anländer.

Privatpersoner som vill bidra med klädhjälp kan föra varor till Bikupan i Ekenäs, där Ekenäsnejdens svenska församlings biståndsarbetare tar emot, sorterar och packar. Bikupan finns vid Järnvägsgatan 15 (”Bageriet”) med ingång från gården. Varumottagning sker i regel torsdagar kl. 15-19 och lördagar 10-14. Kläder från Bikupan har redan gått vidare till flyktingar. Den frivilliga personalen ber att den som vill hämta varor noga tänker efter vad som kan behövas; ytterst viktigt nu är att det kommer in herrkläder och kläder för tonårspojkar, och i synnerhet varma sådana eftersom vintern är på väg, också skodon behövs. Bikupan levererar vidare till kontrollerade mottagare där hanteringen är organiserad och man uppmanar personer som vill hämta varor att gärna ringa i förväg. Kontaktpersoner är Gita Lindholm (040-5180301), Thina Wikström (040-5938588) och Marianne Borg (040-8309343).

 

Karis-Pojo

Församlingssalar både i Karis och Pojo kan ställas till förfogande för möten och sammankomster. Med kort varsel kan församlingsaktiva krafter mobiliseras både på Missionstorget i Karis och Postilla i Pojo med tanke på materiella behov.

 

(8.9.2015)
__________

VÄLGÖRENHETSKONSERT I EKENÄS KYRKA

Från Stormskärs Maja till Sibelius är namnet på den välgörenhetskonsert som ges i Ekenäs kyrka nu på lördag den 5.9 med början kl. 16. I konserten medverkar Emma-Sara Raunio och Sara Selenius med sång, Niels Burgmann på orgel, samt instrumentalisterna Lotta Ahlbeck och Peik Aspbäck.
Konserten bjuder på en angenäm blandning av visor, schlager, filmmusik och klassiskt av tonsättare som Jean Sibelius, Toivo Kuula, Lasse Mårtensson, Benny Andersson, Björn Skifs, Ted Gärdestad m.fl.
Konserten arrangeras av den i Raseborg verksamma frimurarlogen Axel Gabriel Leijonhufvud i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling, för att genom programbladsintäkter stöda det lokala diakoniarbetet på församlingens område. Programbladet kostar 10 euro.

Såväl Raunio som Selenius och Burgmann är väletablerade namn i Svenskfinland.
Emma-Sara Raunio är utbildad vid Sibelius-Akademin med sång som sitt huvudämne och är verksam som sångare, sångpedagog och arrangör av vokalmusik. Hennes breda repertoar tar avstamp i scenmusiken men innefattar även blues, jazz, klassisk vokalmusik och visor. Under det gångna året har Raunio varit aktuell både i Kalevi Ahos moderna opera Frida y Diego och som huvudrollsinnehavare i Lurens sommarteaters uppsättning av Broadwaymusikalen Annie Mästerskytten. I Västnyland har hon varit aktuell i samband med julkonserter och välgörenhetskonserter och sågs även i rollen som alvdrottningen Titania i Raseborgs sommarteaters uppsättning av En Midsommarnattsdröm sommaren 2014.

Sara Selenius är nybliven musikmagister och klassisk sångpedagog från Sibelius-Akademin.
Hon har avlagt B- examen i klassisk sång. Hon är medlem i Visans Vänner i Helsingfors och mottagare av Barbara Helsingius-priset 2012. År 2013 gav hon ut skivan "En salig röra visor".
För tillfället arbetar hon som musiklärare i Lagstad skola och fungerar som konstnärlig ledare för showkören Let Us Be Frank.
Niels Burgmann är kantor i Ekenäsnejdens svenska församling och körledare för både Västnyländska kammarkören och Manskören Raseborg. Han är utbildad både i Sverige och Finland. Vid sidan av sin organist- och körledarbana har han också ägnat sig en del åt komposition. Flera av hans verk för kör har vunnit priser både i Finland och internationellt.

 

ORGELKONSERT I TENALA KYRKA
På söndag eftermiddag den 6.9 kl. 16, hålls en liten orgelkonsert i Tenala kyrka. Församlingens kantor Niels Burgmann spelar finska orgelverk från tiden då orgeln i Tenala byggdes, d.v.s. sekelskiftet 1800/1900-tal. Bland kompositörsnamnen kan nämnas Oskar Merikanto, Toivo Kuula och Erkki Melartin, däremot har Burgmann medvetet valt att inte inkludera årets store jubilar, Jean Sibelius, i programmet. Kyrkoherde Anders Lindström håller en andakt, och hela konserten beräknas ta ca 40 minuter.

(1.9.2015)

__________

FRÅN RENÄSSANS TILL BAROCK

Kommande söndag den 23.8 bjuder organisten Anders Storbacka på konserten "Från renässans till barock - orgelmusik från tiden när Raseborgs slott var bebott" i Snappertuna kyrka.

En konsert som är uppbyggd kring ett tema är ofta mycket givande både för musikern och för åhörarna. Inför konserten, som är utformad som en musikandakt, har Storbacka låtit sig inspireras av miljön kring Snappertuna kyrka. Därifrån är det inte långt till Raseborgs slott.

Det finns rikligt med orgelmusik från barocktiden framåt medan det finns betydligt mindre bevarade orgelstycken som har skrivits under 1400- och 1500-talet. I Snappertuna kommer konsertpubliken bl.a. att få höra orgelmusik från Nederländerna och Italien av kompositörer som t.ex. Sweelinck, Scheidt, Cavazzoni och Gabrieli.
Orgeln i Snappertuna är byggd 1884, men låter som om den skulle vara betydligt äldre. Det betyder att den är ett utmärkt instrument för gammal musik.

Musikandakten arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling och börjar kl. 18. Andakten hålls av Ann-Sofi Storbacka, som också fungerar som musikalisk guide och presenterar orgelmusiken.
Inträdet är fritt.

(18.8.2015)

__________

Inför skolstarten nästa vecka inbjuder Ekenäsnejdens svenska församling till välsignelseandakter för årets nya ettor. De ordnas på tre olika ställen, beroende på den vidsträckta församlingen och hålls enligt följande:

Söndagen den 9.8 vid Bromarvs kyrka i samband med friluftsgudstjänsten vid fontänen kl. 12, i Tenala kyrka tisdag kväll den 11.8 kl. 18 och en gemensam andakt för barn från Ekenäs och Snappertuna i Ekenäs kyrka tisdag 11.8 kl. 18.

Andakterna ordnas för alla som på något sätt berörs av att skolarbetet inleds men speciellt för förstaklassisterna och deras familjer. Från församlingens sida vill man på det här sättet erbjuda en trygg inramning för barnens skolgång som inleds nästa vecka.

(4.8.2015)

__________

Både sommarklubb, olika läger och familjepicknickar finns på sommaragendan för barn- och familjearbetarna i Ekenäsnejdens svenska församling. Flera av verksamhetsformerna är nya för säsongen och man hoppas på god uppslutning.

De två första veckorna i juni ordnas en SOMMARKLUBB för barn i åldern 7-10 år i Österby församlingshem. Klubben som har utrymme för totalt 20 barn verkar måndagar till fredagar kl. 10-14.

- Det kommer bl.a. att bli spårningar, lekar, sång och capoeira men också fri lek, berättar två av ledarna Ellen Malvina Qvarnström som under skolterminerna jobbar som eftisledare och ungdomsarbetsledare Tom Blomfelt.

Sommarklubben är gratis för deltagarna som under klubbdagarna förutom program bjuds på frukt och något drickbart. Var och en uppmanas att ta med sig ett eget mellanmål. Anmälningar riktas till Tom Blomfelt senast 25.5.

Under terminerna har församlingen bjudit på månatliga familjekvällar i Ekenäs. Dessa drar nu ut på sommarturné i nejden i form av FAMILJEPICKNICKAR i början av juni. Programmet riktar sig främst till småbarnsfamiljer men alla är välkomna med. Starten sker vid Tenala församlingshem den 8 juni och fortsätter vid Bromarvs församlingshem 9 juni, Österby församlingshem 15 juni och Snappertuna prästgård 16 juni, samtliga kl. 17.30-19.
Programmet består bl.a. av spårning, lek, sång och umgänge och hålls utomhus. Vid regn flyttas picknicken inomhus. Familjerna uppmanas att ta med egna sittunderlägg eller filt och egen picknickkorg med valfritt innehåll. Möjlighet finns att grilla.
Under sommarmånaderna är samfällighetens lägergård i Ramsdal i Öby välnyttjad. Förutom fem skriftskolläger ordnar församlingen BARNLÄGER för årskurserna 1-3 den 29.6-1.7 och för årskurserna 4-6 den 1-3.7. Anmälningstiden sträcker sig till medlet av juni och anmälningar tas emot så länge det finns plats.
Den 6-8 juli finns det möjlighet för barnfamiljer att delta i församlingens FAMILJELÄGER med temat Det goda livets träd. Programmet är anpassat såväl för vuxna som för barn under 7 år men alla kan känna sig välkomna. När barnen skapar goda frukter, bygger släktträd, samlar löv och gör tygtryck reflekterar de vuxna över vad som behövs i livet för att växa och må bra. Det finns också tid för lek, hobby, simning, musik, andakt och umgänge alla tillsammans.
Lägret, som leds av Helena Hollmérus, Ellen Malvina Qvarnström, Kjell Wikström och hjälpledare, kostar 34 €/vuxen och 18 €/barn. Anmälningstiden avslutas 16.6.
Information om evenemangen ovan finns på den här webbplatsen och i församlingstidningen Mitt i livet 2/2015.

(19.5)

__________

Under pågående renovering av församlingshemmets vind i Ekenäs har byggnadsarbetare påträffat en granat i golvfyllningen. Fyndet, som gjordes på onsdagsförmiddagen, stoppade upp arbetet som får vänta tills Försvarsmaktens tekniska expertis i Obbnäs har granskat föremålet och undersökt utrymmet. Polisen har också kopplats in.

Vindsvåningen värmeisoleras och inreds för att avhjälpa den brist på ändamålsenliga arbetsutrymmen som för tillfället råder i den svenska och finska församlingen på området.

(8.4.2015)
__________

Enligt den granskade befolkningsstatistiken hörde 73,7 procent av finländarna till evangelisk-lutherska kyrkan i slutet av 2014. Församlingarnas folkmängd uppgick till 4 034 235 personer. Sammanlagt 15 701 personer skrev in sig i kyrkan i fjol vilket är det högsta antalet någonsin.
I församlingarna döptes sammanlagt 41 340 barn. De döptas andel av de födda var 72,4 procent. År 2013 döptes 75,2 procent av de födda barnen.
Enligt den slutgiltiga statistiken utträdde 78 300 medlemmar ur kyrkan. Utträdet var livligast i Helsingfors, Esbo och Tammerfors stift och minst i Borgå och Lappo stift. I statistiken över utträden finns nu också de som skrev ut sig 31.12.2014 och som inte fanns med i den preliminära statistiken som gavs ut vid årsskiftet.
Under 2014 förrättades sammanlagt 11 713 vigslar och 831 välsignelser av äktenskap. Både vigslar och välsignelser sjönk med någon procent jämfört med året innan.
Den preciserade statistiken grundar sig på uppgifter från församlingarna. Procentandelar av befolkningen har räknats på basen av Statistikcentralens förhandsuppgifter.

Församlingsförändringarna stiftsvis finns på webbtjänsten Sacrista (sacrista.evl.fi > Statistik > Församlingarnas folkmängd)
Tidigare statistik finns i Statistisk årsbok för kyrkan

Mera information:
Kyrkans forskningscentral, tf chef Kimmo Ketola, tfn 040 5701 166, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Statistiksekreterare Helena Kontio, tfn 050 587 6872, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(6.2.2015)
___________