Kommande söndag den 5 mars ordnar Ekenäsnejdens svenska församling ett insamlingsevenemang för kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar. Klockan 16 bjuds det på eftermiddagskaffe med hembakat dopp, lotteri, auktion och föredrag i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1.

Auktionen till förmån för insamlingen omfattar nyttiga och trevliga tjänster som auktioneras ut till högstbjudande. För en lämplig summa kan man ropa in allt från hårklippning, nack- och ryggmassage, små sömnadstjänster, fönstertvätt och hjälp med mindre röjningsarbete till mer sällskapsbetonade tjänster. Vad sägs om att köpa sig pysselsällskap, barnpassning, sällskap på skogspromenad och konsert, en ordnad vår-picnic eller pilgrimsvandring eller en möjlighet att få hem en amatörbagare som bakar en kaka?
Tjänsterna kan ropas in för egen nytta och glädje men lämpar sig lika väl som en present att ge bort.

Vid välgörenhetsevenemanget bjuds åhörarna också på ett föredrag av Yvonne Terlinden som berättar om Kyrkans Utlandshjälps arbete bland syriska flyktingar i Jordanien. Terlinden har själv deltagit i en resa i området. Genom det internationella arbetet går en del av årets insamlingsintäkter till arbetet bland dessa flyktingar. Medlen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp.
En del av årets intäkter används till att bekämpa människohandel i vårt eget land.

(27.2.2017)

Under sportlovet erbjuder Ekenäsnejdens svenska församling lägerverksamhet för barn i lågstadieåldern. Två separata läger ordnas på samfällighetens lägergård Ramsdal i Öby, Lappvik.

Under lägren satsar man både på inomhus- och utomhuslek, allt utifrån väderleken som har sin givna inverkan på programinnehållet.

Lägren är två och ordnas med åldersindelning. Först ut är barn i årskurserna 4-6. Deras läger hålls den 20-22 februari med ungdomsarbetsledare Kjell Wikström som lägeransvarig. För anmälningar kan man kontakta Kjell per sms till numret 040-8215327.

För barn i årskurs 1-3 hålls ett kortare läger den 23-24.2. Lägeransvarig är ungdomsarbetsledare Tom Blomfelt som tar emot anmälningar per telefon till numret 040-8453942.

Platserna är begränsade och vill man försäkra sig om en plats lönar det sig att reagera snabbt. Lägeransvariga svarar gärna på frågor och ger ytterligare information om programinnehållet.

(10.2.2017)

Söndagen den 5.2 öppnas insamlingen Gemensamt Ansvar 2017. I Ekenäsnejden inleds insamlingen detta år i Tenala. Klockan 12 firas familjegudstjänst med små och stora, där församlingens fyraåringar på plats får en bibelberättelsebok i gåva. Efter gudstjänsten samlas man till gemensam lunch i församlingshemmet, där lunchbiljettintäkterna tillfaller insamlingen. Lunchen mynnar ut i ett programavsnitt där Yvonne Terlinden berättar om sin resa till Jordanien, ett av insamlingsmålen, tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp.

Senare på eftermiddagen firas Stenmässa i Ekenäs kyrka klockan 16. Mässan är en meditativ gudstjänst med tydlig koncentration på bön, måltid, delande och gemenskap. Avslutningsvis firas kvällsmässa i Snappertuna kyrka klockan 18. Dagens kollekter tillfaller insamlingen.

 

Vad är Gemensamt Ansvar?

Insamlingen återkommer årligen och är kyrkans och församlingarnas gemensamma storinsamling för medmänniskor i nöd – en folkrörelse för kärleken till nästan – oberoende av tro, etnicitet eller politisk åsikt.
Målet för årets insamling är identifiering och bekämpning av människohandel, som förekommer överallt, också i Finland. Genom samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry används insamlade medel till att hjälpa offer genom utveckling av stödpersonsverksamheten och den uppsökande verksamheten, men också genom konkret stöd till offren i form av inkvartering, mat, kläder, möjlighet att anlita tolk och för juridisk rådgivning med låg tröskel.

Internationellt stöder insamlingen unga syrier som flytt till Jordanien undan kriget. Stödet består av utbildning och utkomst i förebyggande syfte så att de inte faller offer för människohandel och andra former av utnyttjande.

Republikens president Sauli Niinistö öppnar insamlingen i TV1 klockan 12.00.
Insamlingens öppningsgudstjänst i Korsnäs kyrka sänds i Yle Vega klockan 13.03 och i Yle Fem klockan 15.55.

(2.2.2017)

Under veckoslutet vandaliserades gravar och gravutrustning på nya begravningsplatsen i Ekenäs.

Några besökare på begravningsplatsen upptäckte under söndagen att gravlyktor krossats och gravstenar välts omkull. Kontakt togs till församlingen som i sin tur kontaktade samfälligheten som upprätthåller begravningsplatsen.

Enligt chefen för begravningsväsendet, Carita Siltanen, har fyra gravstenar blivit välta medan åtminstone ytterligare elva gravar berörs av förstörelsen. Utöver det har ofogsmakarna gjort inristningar i begravningskapellets ytterdörr och det finns tecken som tyder på att man också försökt göra upp en brasa.

Ofoget har anmälts till polisen och allmänheten uppmanas ta kontakt med polisen (tfn 0295 413 155) om det finns information som kan leda till att skadegörarna grips.

Senaste gång något liknande inträffade var 2009. Utifrån allmänhetens tips och polisens arbete kunde de skyldiga då gripas.

(23.1.2017)

Turné i Svenskfinland under våren 2017

Under år 2017 har det gått 500 år sedan reformationen. Det här uppmärksammas på olika sätt under året inom kyrkan och i lokalförsamlingarna i Svenskfinland.

Jubileumsåret till ära har skådespelaren Johan Fagerudd skrivit monologen ”Luther i enrum” som han själv turnerar med i skolor och församlingar under vårterminen. Intresset har varit stort och pjäsen har redan över 60 bokningar. I Västnyland visas den i Karis-Billnäs gymnasium och vid Ungdomens kyrkodagar på Lärkkulla under fredagen den 20.1. I Ekenäsnejden spelas pjäsen för högstadiet i Höjdens skola i Tenala och i Ekenäs högstadium för både högstadie- och gymnasieelever måndagen den 23.1. Arrangörer för skolföreställningarna är Ekenäsnejdens svenska församling och Karis-Pojo svenska församling.

Också allmänheten har möjlighet att se föreställningen. Den visas i Karis församlingshem, Centralgatan 23, söndag 22.1 kl. 16 och i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1, måndag 23.1 kl. 19.

Pjäsen utspelas i Wartburgs slott åren 1521-22. Martin Luther har av sina vänner blivit bortrövad till slottet och hålls gömd där under namnet Junker Jörg. Med sina 95 teser har Luther velat få igång en diskussion kring avlatshandel och korruption. Istället blir han bannlyst och förklaras fredlös. Brevväxlingen med vännerna är hans kontakt med omvärlden. I ensamheten försöker han förstå allt som hänt honom under de senaste åren. Om framtiden vet han inget. Vad ska hända med kyrkan? Vad kommer att ske med honom?

Kan vi som lever 500 år senare känna igen oss i Luther och hans tankar, upprördhet, engagemang? Kan vi till och med inspireras till att fundera över hur kyrkan kunde behöva reformeras idag?

Pjäsen är ca 40 min lång och publiken bjuds på möjlighet till diskussion efteråt. Kyrkostyrelsens svenska enhet (KCSA) sponsorerar pjäsen och är ansvarig för bokningar. Projektet stöds av Svenska kulturfonden.

JohanFageruddweb

Johan Fagerudd som Martin Luther.
Foto: Siri Fagerudd

(12.1.2017)

Trettondagen innebär fest i församlingen. Då samlas man till julfest med inledande gudstjänst kring helgdagens tema Jesus – världens ljus. Temat berättar om Österns vise, representerande främmande folkslag, som kom för att visa sin vördnad för den nyfödda judiska konungen, vilket tolkas som ett tecken på att Kristus är ett ljus för alla världens folk. Trettondagen påminner om att julens budskap tillhör alla och förstärker tanken på kyrkans missionsuppdrag.

Efter gudstjänsten följer servering och lekar av olika slag. Ekenäs lucia finns på plats för sitt avslutande uppdrag och hon och tärnorna avtackas för sina insatser under luciasäsongen. Också dagklubbens lilla luciafölje medverkar.

Festen hålls i Ekenäs församlingshem fredagen den 6.1.2017 kl. 16.00.
Transport från Snappertuna, Bromarv och Tenala kan beställas via pastorskansliet i Ekenäs, tfn 019-2411060 senast torsdag 5.1 kl. 12.

(3.1.2017)

 

Lagom inför fjärde advent bjuds det på körsång i Tenala kyrka när Guf-kören gästar Västnyland med sin julkonsert Det doftar jul!.
Kören verkar inom Gammelstadens Ungdomsförening i Helsingfors och grundades redan år 1910. Kören är således en av Helsingfors första körer och mönstrar idag drygt 25 sångare. I år har kören glädjen att få dela en förhoppningsvis minnesrik stund inför julen tillsammans med publiken i Tenala kyrka. De årliga julkonserterna har kommit att bli en viktig del av GUF-körens regelbundna verksamhet. Konserten i Tenala hålls fredagen den 16.12 kl. 19 och det utlovas välkänd julmusik för kör varvad med solosång.

Solist vid årets julkonsert är mezzosopranen Malin Döragrip. Det är första gången GUF-kören har förmånen att samarbeta med Döragrip och konsertprogrammet kommer att bjuda på en mängd pärlor ur den klassiska julrepertoaren, allt från Stilla natt, heliga natt till mer moderna tongångar som Himlen i min famn och Jul i Gamla stan. Vid pianot sitter Gustav Nyström som kommit att bli en trygg och etablerad samarbetspart för kören. Dirigent är Håkan Wikman.

Inträdet är fritt, programblad säljs vid dörren.

GUF korenweb1 

(7.12.2016)

ORIGINELLT URVAL AV BACH

År 1689 byggs Snappertuna kyrka. Samma år leker en fyraårig Johann Sebastian Bach i Eisenach, Tyskland. Tio år senare komponerar han Fantasi & Fuga i C-dur för orgel, ett nästan bortglömt verk, som inleder söndagens musikandakt i Snappertuna.

Orgeln spelas av diplomorganist Anders Storbacka, som av Bachs omfattande produktion denna gång vågat sig på ett synnerligen originellt urval. Här ingår såväl humoristiska, intressanta som innerligt vackra och sällan spelade stycken, vilka bildar en tilltalande helhet på Normann-orgeln i Snappertuna kyrka. Åhörarna får bland annat höra hur Bach på fyra olika sätt mixtrar med en och samma koralmelodi, en Liten harmonisk labyrint, det improvisationsartade pedalstycket Pedalexercitium g-moll, Tip-tap-fugan, två koraltoccator m.m. Uppskattat i noter omfattar Bachs orgelkompositioner hela 1 200 sidor. Vid musikandakten framförs 17 av dessa sidor. Ann-Sofi Storbacka guidar åhörarna till musiken och avslutar med en aftonandakt.

Musikandakten ordnas söndagen den 16 oktober kl. 18 i Snappertuna kyrka och inträdet är fritt.

(11.10.2016)