Lagom inför fjärde advent bjuds det på körsång i Tenala kyrka när Guf-kören gästar Västnyland med sin julkonsert Det doftar jul!.
Kören verkar inom Gammelstadens Ungdomsförening i Helsingfors och grundades redan år 1910. Kören är således en av Helsingfors första körer och mönstrar idag drygt 25 sångare. I år har kören glädjen att få dela en förhoppningsvis minnesrik stund inför julen tillsammans med publiken i Tenala kyrka. De årliga julkonserterna har kommit att bli en viktig del av GUF-körens regelbundna verksamhet. Konserten i Tenala hålls fredagen den 16.12 kl. 19 och det utlovas välkänd julmusik för kör varvad med solosång.

Solist vid årets julkonsert är mezzosopranen Malin Döragrip. Det är första gången GUF-kören har förmånen att samarbeta med Döragrip och konsertprogrammet kommer att bjuda på en mängd pärlor ur den klassiska julrepertoaren, allt från Stilla natt, heliga natt till mer moderna tongångar som Himlen i min famn och Jul i Gamla stan. Vid pianot sitter Gustav Nyström som kommit att bli en trygg och etablerad samarbetspart för kören. Dirigent är Håkan Wikman.

Inträdet är fritt, programblad säljs vid dörren.

GUF korenweb1 

(7.12.2016)

ORIGINELLT URVAL AV BACH

År 1689 byggs Snappertuna kyrka. Samma år leker en fyraårig Johann Sebastian Bach i Eisenach, Tyskland. Tio år senare komponerar han Fantasi & Fuga i C-dur för orgel, ett nästan bortglömt verk, som inleder söndagens musikandakt i Snappertuna.

Orgeln spelas av diplomorganist Anders Storbacka, som av Bachs omfattande produktion denna gång vågat sig på ett synnerligen originellt urval. Här ingår såväl humoristiska, intressanta som innerligt vackra och sällan spelade stycken, vilka bildar en tilltalande helhet på Normann-orgeln i Snappertuna kyrka. Åhörarna får bland annat höra hur Bach på fyra olika sätt mixtrar med en och samma koralmelodi, en Liten harmonisk labyrint, det improvisationsartade pedalstycket Pedalexercitium g-moll, Tip-tap-fugan, två koraltoccator m.m. Uppskattat i noter omfattar Bachs orgelkompositioner hela 1 200 sidor. Vid musikandakten framförs 17 av dessa sidor. Ann-Sofi Storbacka guidar åhörarna till musiken och avslutar med en aftonandakt.

Musikandakten ordnas söndagen den 16 oktober kl. 18 i Snappertuna kyrka och inträdet är fritt.

(11.10.2016)

Lördagen den 15 oktober ljuder gospeltoner och glada rytmer i Ekenäs kyrka när South Point Gospel bjuder på en repris av sin GOSPELVIS – konsert, som gavs första gången för en fullsatt Hangö kyrka i april i år.

South Point Gospel (SPG) är hemmahörande i Hangö och Hangö svenska församlings kyrkokör som grundades 2010. Med sina knappt 40 medlemmar är den Raseborgs prosteris största kyrkokör och leds av församlingens kantor Roland Näse. Ända sedan starten har kören främst koncentrerat sig på att sjunga gospel.

Gospelvis repertoar är omväxlande och består av gospelsånger som Elvis Presley under sin tid framförde i olika sammanhang. Presley - en av världens mest kända artister - är för den breda allmänheten en symbol för begreppet rock´n roll, men minst lika mycket förknippad med gospel, som han mer än gärna sjöng, ofta tillsammans med grupper som The Jordanaires och The Imperials.

Konsertprogrammet utgörs av en bukett av Elvis´ allra mest kända gospelsånger i körens egen tappning till arrangemang av Roland Näse. För ljudåtergivningen svarar Jerry Söderström.

Konserten börjar kl. 16 och programblad säljs vid ingången.
Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

SouthPointGospel2016 web

(10.10.2016)

Sommaren är till ända och från och med ingången av september tar fritidsklubbar, grupper och kretsar åter fart när höstterminen startar på allvar i Ekenäsnejdens svenska församling på områdena Bromarv, Tenala, Ekenäs och Snappertuna. Målsättningen är att erbjuda meningsfulla mötesplatser för fritiden. Deltagandet är kostnadsfritt, enbart för servering uppbärs avgift för vuxna.

 

Är man nybliven förälder eller hemma med små barn under skolåldern bjuder församlingen in till fyra olika dagöppna familjecaféer. I Tenala församlingshem träffas man tisdagar kl. 9.30-13, i Gläntan i Langansböle fredagar kl. 9-11.30, i Österby församlingshem tisdagar kl. 9-10.30 och i Ekenäs församlingshem onsdagar kl. 9.30-11.30. I grupperna kan både föräldrar och barn umgås med och ha utbyte av andra i samma levnadsskede.

För barn under skolåldern ordnar församlingen dagklubbar med ledd sysselsättning och lek i sång- och musikrik miljö. Barn i åldern 4-6 år träffas måndagar kl. 9-12 och 3-6-åringar torsdagar kl. 9-12 i Ekenäs församlingshem. För dagklubben betalar man en liten terminsavgift. Intresserade föräldrar kan höra sig för om lediga platser hos Helena Hollmérus som är ledare för kyrkans barnverksamhet.
Temakvällar för barnfamiljer ordnas kl. 17.30-19.30 en onsdag per månad i Ekenäs församlingshem. På programmet finns lek, gemenskap, pyssel, sång och musik och kvällarna avslutas med ett ordentligt kvällsmål.

Hobby-, lek- och rörelseklubbar för skolbarn i årskurserna 1-6 finns på tre av fyra orter. I Bromarv skola ordnas en lek- och rörelseklubb fredagar kl. 12.20-13.20. I ungdomsutrymmet Downstairs i Tenala träffas juniorerna (åk 4-6) varje onsdag kl. 15-16. I Ekenäs träffas man måndagar kl. 18-19 i Ekenäs församlingshem, tisdagar kl. 18-19 i Österby församlingshem och torsdagar kl. 18-19 i Västerby skola.

Ungdomarna har möjlighet att samlas i Kulan vid Larssonsvägen 1 i Ekenäs där det är öppet hus med temaprogram varje onsdag kl. 18-22. I Downstairs i Tenala träffas ungdomar (fr.o.m. åk 7) onsdagar kl. 18.30-21. I Bromarv ordnas ungdomskvällar i samarbete med Hembygdens väl, så att församlingen ansvarar för programmet en fredagskväll i månaden.

Solkransen är en grupp för kvinnor i olika åldrar, som samlas jämna veckors tisdagar kl. 17.30-19 i Kulan i Ekenäs. Jämsides ordnas barnpassning i församlingshemmets klubblokal. I gruppen, som stöder diakoniarbetet och biståndsarbetet i församlingen, kombineras gemenskap med handarbete men det går bra att delta också utan handarbete. Verksamheten är ett samarbete med finska församlingen och var och en kan tala sitt modersmål.
I samma anda fungerar ett stickcafé i Tenala församlingshem onsdagar kl. 17.30-19.30.

För daglediga erbjuds möjlighet att delta i dagkretsar med missions- och diakonitema där man umgås, dricker kaffe och den som vill kan handarbeta. Kretsarna träffas måndagar kl. 13-14.30 och 15-16.30 i Ekenäs församlingshem och varannan tisdag kl. 13-15 i Tenala församlingshem.
En gång i månaden ordnas pensionärsträffar eller dagträffar med program för daglediga äldre på alla fyra orter.

I samarbete med Minneslots Nyland finns en stödgrupp för minnessjuka och närstående, som samlas i Ekenäs församlingshem en gång i månaden. Närmare information om gruppen ger diakonissan Carita Englund.

Kvällstid träffas flera olika intressegrupper. Kyrkobröderna samlas i Ekenäs församlingshem kl. 18 första måndagen i månaden. En grupp som kallas På djupet fördjupar sig i bibliska texter och berättelser i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 i Ekenäs församlingshem. På samma ställe samlas också Bokslukarnas öppna läsecirkel som i regel träffas sista onsdagen i månaden kl. 17-19 och där deltagarna utbyter lästips och diskuterar böcker med varandra.

Tre körer för vuxna övar regelbundet. Ekenäs kyrkokör träffas onsdagar kl. 18.30-20 i Ekenäs församlingshem, Snappertunakören övar torsdagar kl. 19-21 i Snappertuna prästgård medan Tenala-Bromarv kyrkokör, som träffas tisdagar kl. 19-20.30, övar växelvis i Tenala och i Bromarv.

 

Den som vill delta i någon av de nämnda grupperna är välkommen att känna sig för. Det går bra att komma direkt till nästa träff, ingen särskild anmälning behövs. Närmare information om datum och kontaktpersoner finns på den här webbplatsen under Kom med.

Utöver umgänge i dessa grupper kan den som önskar det delta som frivilligarbetare i församlingens biståndverksamhet eller i loppisboden. Man kan också delta i diakonins besökstjänst och bli en besöksvän till någon med få eller inga egna vänner.

(9.9.2016)

Sommar och semester kan ägnas åt varierande uppdrag och nöjen. För den som trivs med kulturella inslag ger nejdens kyrkor många möjligheter.
I Ekenäsnejdens svenska församling hålls kyrkdörrarna öppna för besökare fram till och med den fjortonde augusti. Kyrkorna i Snappertuna, Tenala och Bromarv har öppet måndag till fredag kl. 9-14 medan Ekenäs kyrka håller öppet veckan runt, det vill säga alla veckodagar kl. 11-17, förutom midsommardagen.


Lunchkonserter och eftermiddagsmusik
Under fem onsdagar bjuder man på korta lunchkonserter som börjar kl. 12 och räcker runt en halv timme. Konceptet har använts under många år och varit omtyckt, vilket resulterat i en fortsättning. Årets onsdagskonserter startar den 29 juni, med en av församlingens egna kantorer, Niels Burgmann på orgel, och avslutas den 27 juli. Övriga musiker är Erica Nygård, orgel, Suvi Gräsbeck, kantele och sång, Ove Molander, orgel och Pia Nygård, piano, orgel och sång.
I anslutning till sommartorget i Bromarvs skärgårdshamn passar församlingen på att bjuda in till liknande konserter i Bromarvs kyrka. De hålls samtliga fredagar i juli, börjar kl. 16 och ger möjlighet för torgbesökare och andra att inleda veckoslutet med en musikalisk upplevelse. Musikerna är de samma som vid lunchkonserterna i Ekenäs, förutom Pia Nygård som ersätts av Sofia Lindroos. Inträdet är fritt.

 

Senaste sommars satsning på barnfamiljer och skolbarn fortsätter när Ekenäsnejdens svenska församling ordnar sommarsysselsättning för barn i olika åldrar. Än finns det lediga platser att fylla!

Öppna sommarklubbar
Sommarklubben för 7-10-åringar i Österby församlingshem, med utrymme för 20 barn, tar emot anmälningar till och med den 1.6. Klubben är öppen måndag-fredag de två första veckorna efter skolavslutningen och erbjuder variationsrik sysselsättning med lek, pyssel, spårningar och annat skojigt mellan klockan nio och femton. Nytt för i år är matserveringen dagligen klockan 12. En nyhet är också dagsutfärden till djurens Högholmen i Helsingfors. Programmet i öppna sommarklubben är kostnadsfritt men för lunchen uppbärs en dagsavgift, likaså för utfärden. Anmälningar riktas senast 1.6 till ungdomsarbetsledare Tom Blomfelt, som hoppas på god uppslutning. Tillsammans med eftisledare Ellen Malvina Qvarnström och ungdomsarbetsledare Markus Andersson leder han klubben.

Nytt för denna sommar är också ett samarbete med Folkhälsan i Tenala som ordnar ytterligare en sommarklubb för skolbarn. Klubben, som är en heldagsklubb och hålls vardagar kl. 7-16, träffas i Tenala församlingshem de tre första veckorna efter skolstarten. Dagligen serveras morgonmål, lunch och mellanmål. Uppslutningen har varit god och klubben är i det här skedet fullbokad.

Familjepicknickar
Också familjekvällarna, som ordnats i Ekenäs en gång i månaden under vinterhalvåret, drar i form av familjepicknickar ut till de olika orterna i nejden. Programmet är tänkt för småbarnsfamiljer men alla är välkomna med.
Starten sker vid Bromarvs församlingshem den 6 juni och fortsätter vid Tenala församlingshem den 9 juni, vid Snappertuna prästgård den 13 juni och vid Österby församlingshem den 16 juni, samtliga kl. 17.30-19.
Programmet består bl.a. av lek, sång, rörelse och umgänge och hålls utomhus. Vid regn flyttas picknicken inomhus. Familjerna uppmanas att ta med egna sittunderlägg eller filt och egen picknickkorg med valfritt innehåll. Möjlighet finns att grilla.

Barnläger och familjeläger
Under juli månad ordnas läger för skolbarn på samfällighetens lägergård i Ramsdal, Öby.
Den 4-6 juli är det barn i årskurserna 1-3 som under temat ”Jona och valen” har chans att leva lägerliv med simning, idrott, sång och annat lägerskoj. Anmälningar tas emot till den 17 juni och rings in eller skickas per e-post till Tom Blomfelt.
Direkt därpå, den 7-9 juli, står årskurserna 4-6 i tur. Sista anmälningsdag är den 23 juni och intresse kan meddelas till ungdomsarbetsledare Kjell Wikström.
Den 11-13 juli finns det möjlighet för barnfamiljer att delta i församlingens familjeläger med mycket sång, musik och hobbybetonad sysselsättning. Det finns också tid för lek, simning, stillhet och andakt och för vuxna ordnas parallellprogram där man har tid att fundera kring frågor om relationer och familjeliv tillsammans med familjerådgivare Yvonne Terlinden.
Lägret, som leds av Helena Hollmérus, Ellen Malvina Qvarnström och hjälpledare, kostar 34 €/vuxen och 18 €/barn. Anmälningstiden avslutas 21 juni. 

Familjelager

(20.5.2016)

Skrivandet av en hundraårshistorik över Snappertuna församling är slutförd. Templet på höjden - ett sekel med Snappertuna församling lanseras i samband med högmässan i Snappertuna kyrka söndagen den 29 maj kl. 12 och vid den efterföljande kaffeserveringen i prästgården.

Den historiska översikten är skriven av pol.dr Henrik Ekberg, som håller ett anförande vid tillställningen efter högmässan. Utgivare av historiken är Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Boken säljs från och med den 29 maj vid församlingens olika verksamhetspunkter; i kyrkor och församlingshem samt på pastorskansliet i Ekenäs och betjäningspunkten i Tenala. Boken finns också till försäljning bl.a. i Slottsknektens stuga i Snappertuna, i Kungsbokhandeln i Ekenäs och i Frimans diversehandel i Tenala.

Bokrelease

(18.5.2016)

PÅ FLYKT -
tema för heldagsseminarium om världsläget och kyrkans möjligheter att hjälpa människor till ett människovärdigt liv

Lördagen den 14 maj bjuder Finska Missionssällskapet (FMS) in till missionsfest i Ekenäs i form av ett heldagsseminarium med temat "på flykt", i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling.

Miljontals människor är på flykt idag – från krig, förföljelse, fattigdom och katastrofer, men också från Gud. Hur kan kyrkan trygga dessa personers människovärde och ge dem nytt hopp? Hur kan vi förhindra att nya flyktingkriser uppstår? Bland annat dessa frågor aktualiseras vid seminariet.

Dagen inleds kl. 10 i Ekenäs församlingshem och avslutas med en radierad s.k. stenmässa (form av meditativ gudstjänst) klockan 18.30 i Ekenäs kyrka. På programmet finns både föredrag, samtal i mindre grupper och paneldiskussioner. Bland de medverkande kan nämnas teologie doktor Svante Lundgren, som är docent i judaistik vid Åbo Akademi, Mellanösternexpert och ansvarig för utbildning och publikation vid Assyriska riksförbundet i Sverige, Heidi Juslin-Sandin, som är programchef vid Finlands Röda Kors och involverad i arbetet med asylsökande och pastor Rolf Steffansson, som arbetar som vice verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet och är direktör för dess utrikesarbete.

Övriga involverade i seminarieprogrammet är pastor Pia Kummel-Myrskog, chef för FMS:s kyrkliga arbete utomlands, tidigare missionär i Venezuela, fil.dr Pia Rinne, som är missionärsbarn och tredje generationens missionsarbetare, avdelningsskötare Ann-Katrin Store, som har mångårig erfarenhet av FMS:s arbete i Senegal. I programmet deltar också lokalförsamlingens kyrkoherde Anders Lindström samt kaplan Monica Cleve, som bott många år i Egypten.

Det är fritt att delta i dagens alla programpunkter. Måltider serveras under dagen till förhandsanmälda, för övriga står kaffepannan varm hela dagen.

 Svante 2

Svante Lundgren: "Den stora utmaningen just nu är inte att ta hand om de flyktingar som kommit till Europa. Den stora utmaningen är att få slut på de omständigheter som gör att de är tvungna att fly."
Foto: Assyriska riksförbundet

(10.5.2016)