I dagarna har Ekenäsnejdens svenska församlings första poddsändning - en sändning som kan höras när- och varhelst det passar lyssnaren - introducerats på webbplatsen och i sociala medier.

Initiativtagare är ungdomsarbetsledare Kjell Wikström och sändningarna som planerats få en fortsättning återfinns under namnet Apropå. I det aktuella avsnittet ”Apropå – Om påsken” där Wikström diskuterar med kyrkoherde Anders Lindström cirklar samtalet kring deras personliga tankar om död och uppståndelse.

Välkommen att lyssna till ett samtal i påsktid!
Apropå - Om påsken...

AndersKjellWeb

(12.4.2017)

Är det Mars? Så börjar texten i den franska folkvisa, som organisten Jan Pieterszoon Sweelinck komponerat variationer över. Och vad passar bättre att inleda en liten orgelkonsert med i mars månad? Den som vill veta hur texten fortsätter kan söka sig till musikandakten i Snappertuna kyrka klockan 18 på söndag kväll den 26 mars. Anders Storbacka spelar orgelmusik från Amsterdam, Köpenhamn, Trondheim, Stockholm och staden Halle i Tyskland där Sweelincks elev Samuel Scheidt var organist. Av Scheidt får vi höra 20 variationer över den på sin tid omåttligt populära melodin ”Bergamasca”. Många tonsättare har gett sina bidrag till musikhistorien via denna melodi.

Musiken presenteras av Ann-Sofi Storbacka, som har intressanta detaljer att berätta om tonsättarna Johann Daniel Berlin, Henric Philip Johnsen och Melchior Schildt – den sistnämnde elev till Sweelinck även han.

Förutom variationer innehåller programmet en Toccata, två Fugor, en Sonatina m.m. Tidsmässigt rör sig programmet mellan tidig och sen barock.

I samband med den avslutande andakten uppbärs en kollekt till insamlingen Gemensamt Ansvar.

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

(21.3.2017)

Onsdag kväll den 15 mars ordnas en kyrkokonsert i Ekenäs kyrka med Flottans musikkår. Medverkar gör solisterna Essi Rae, mezzosopran och Reino Kotaviita, bas. Konserten dirigeras av musikkaptenlöjtnant Jarkko Aaltonen.

Änglar i musiken är ett ämne som många kompositörer har behandlat i sina verk. Änglatemat behandlas vid konserten i bland annat Matti Laihos kantat Enkelipuisto.

Konserten börjar klockan 19. Inträdet är fritt, programblad säljs vid dörren till kontant betalning.
Arrangör är Flottans musikkår i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling

Marinenskonsert2017

(10.3.2017)

Frågan penetreras vid en diskussion i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1, torsdag kväll den 16 mars kl. 18.30. Aposteln Paulus är – näst efter Jesus – den person som betytt mest för kristendomens uppkomst. Ändå åtnjuter han inte allmänt anseende ens bland kristna. Vem var denne Paulus och vad ville han?

Diskussionen, som tar avstamp i boken Den radikale Paulus: Kyrkans konservativa ikon som progressiv visionär av Marcus J. Borg och John Dominic Crossan, kommer också att handla om bibeltolkning. Hur kan vi förstå bibeln, dess böcker och författare? Finns det i bibelns böcker en relevant anknytning och vägledning för vår tid?

I diskussionen, som leds av kyrkoherde Anders Lindström, deltar prästen och författaren Hilkka Olkinuora, professor emeritus Karl-Gustav Sandelin och förläggaren Tomas von Martens.

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

Paulus2017A4

(9.3.2017)

Kommande söndag den 5 mars ordnar Ekenäsnejdens svenska församling ett insamlingsevenemang för kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar. Klockan 16 bjuds det på eftermiddagskaffe med hembakat dopp, lotteri, auktion och föredrag i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1.

Auktionen till förmån för insamlingen omfattar nyttiga och trevliga tjänster som auktioneras ut till högstbjudande. För en lämplig summa kan man ropa in allt från hårklippning, nack- och ryggmassage, små sömnadstjänster, fönstertvätt och hjälp med mindre röjningsarbete till mer sällskapsbetonade tjänster. Vad sägs om att köpa sig pysselsällskap, barnpassning, sällskap på skogspromenad och konsert, en ordnad vår-picnic eller pilgrimsvandring eller en möjlighet att få hem en amatörbagare som bakar en kaka?
Tjänsterna kan ropas in för egen nytta och glädje men lämpar sig lika väl som en present att ge bort.

Vid välgörenhetsevenemanget bjuds åhörarna också på ett föredrag av Yvonne Terlinden som berättar om Kyrkans Utlandshjälps arbete bland syriska flyktingar i Jordanien. Terlinden har själv deltagit i en resa i området. Genom det internationella arbetet går en del av årets insamlingsintäkter till arbetet bland dessa flyktingar. Medlen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp.
En del av årets intäkter används till att bekämpa människohandel i vårt eget land.

(27.2.2017)

Under sportlovet erbjuder Ekenäsnejdens svenska församling lägerverksamhet för barn i lågstadieåldern. Två separata läger ordnas på samfällighetens lägergård Ramsdal i Öby, Lappvik.

Under lägren satsar man både på inomhus- och utomhuslek, allt utifrån väderleken som har sin givna inverkan på programinnehållet.

Lägren är två och ordnas med åldersindelning. Först ut är barn i årskurserna 4-6. Deras läger hålls den 20-22 februari med ungdomsarbetsledare Kjell Wikström som lägeransvarig. För anmälningar kan man kontakta Kjell per sms till numret 040-8215327.

För barn i årskurs 1-3 hålls ett kortare läger den 23-24.2. Lägeransvarig är ungdomsarbetsledare Tom Blomfelt som tar emot anmälningar per telefon till numret 040-8453942.

Platserna är begränsade och vill man försäkra sig om en plats lönar det sig att reagera snabbt. Lägeransvariga svarar gärna på frågor och ger ytterligare information om programinnehållet.

(10.2.2017)

Söndagen den 5.2 öppnas insamlingen Gemensamt Ansvar 2017. I Ekenäsnejden inleds insamlingen detta år i Tenala. Klockan 12 firas familjegudstjänst med små och stora, där församlingens fyraåringar på plats får en bibelberättelsebok i gåva. Efter gudstjänsten samlas man till gemensam lunch i församlingshemmet, där lunchbiljettintäkterna tillfaller insamlingen. Lunchen mynnar ut i ett programavsnitt där Yvonne Terlinden berättar om sin resa till Jordanien, ett av insamlingsmålen, tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp.

Senare på eftermiddagen firas Stenmässa i Ekenäs kyrka klockan 16. Mässan är en meditativ gudstjänst med tydlig koncentration på bön, måltid, delande och gemenskap. Avslutningsvis firas kvällsmässa i Snappertuna kyrka klockan 18. Dagens kollekter tillfaller insamlingen.

 

Vad är Gemensamt Ansvar?

Insamlingen återkommer årligen och är kyrkans och församlingarnas gemensamma storinsamling för medmänniskor i nöd – en folkrörelse för kärleken till nästan – oberoende av tro, etnicitet eller politisk åsikt.
Målet för årets insamling är identifiering och bekämpning av människohandel, som förekommer överallt, också i Finland. Genom samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry används insamlade medel till att hjälpa offer genom utveckling av stödpersonsverksamheten och den uppsökande verksamheten, men också genom konkret stöd till offren i form av inkvartering, mat, kläder, möjlighet att anlita tolk och för juridisk rådgivning med låg tröskel.

Internationellt stöder insamlingen unga syrier som flytt till Jordanien undan kriget. Stödet består av utbildning och utkomst i förebyggande syfte så att de inte faller offer för människohandel och andra former av utnyttjande.

Republikens president Sauli Niinistö öppnar insamlingen i TV1 klockan 12.00.
Insamlingens öppningsgudstjänst i Korsnäs kyrka sänds i Yle Vega klockan 13.03 och i Yle Fem klockan 15.55.

(2.2.2017)

Under veckoslutet vandaliserades gravar och gravutrustning på nya begravningsplatsen i Ekenäs.

Några besökare på begravningsplatsen upptäckte under söndagen att gravlyktor krossats och gravstenar välts omkull. Kontakt togs till församlingen som i sin tur kontaktade samfälligheten som upprätthåller begravningsplatsen.

Enligt chefen för begravningsväsendet, Carita Siltanen, har fyra gravstenar blivit välta medan åtminstone ytterligare elva gravar berörs av förstörelsen. Utöver det har ofogsmakarna gjort inristningar i begravningskapellets ytterdörr och det finns tecken som tyder på att man också försökt göra upp en brasa.

Ofoget har anmälts till polisen och allmänheten uppmanas ta kontakt med polisen (tfn 0295 413 155) om det finns information som kan leda till att skadegörarna grips.

Senaste gång något liknande inträffade var 2009. Utifrån allmänhetens tips och polisens arbete kunde de skyldiga då gripas.

(23.1.2017)