Tisdagen den 12 september kl. 18.00 förevisar Åbo svenska Teater pjäsen EINAR i Ekenäs församlingshem.

Pjäsen är en berörande berättelse om en äldre man på ett servicehem som ser tillbaka på sitt långa liv. Berättelsen fungerar särskilt väl i år, för när EINAR ser tillbaka på sitt långa liv omspänner det nästan hela Finlands 100-åriga historia.

Einar har spelats med stor framgång sedan våren 2015, men har nu haft en drygt årslång andhämtningspaus. Under den föregående perioden framfördes pjäsen nästan 50 gånger på servicehem, i skolor, för vårdpersonal, i församlingar, samt som öppen föreställning i kulturhus och teatrar. Mottagandet har varit mycket varmt, eftersom det är svårt att inte bli berörd av Einars historia, som lockar till såväl skratt som sorg, men framför allt till igenkännanden och hågkomster.

Föreställningen i Ekenäs församlingshem är öppen för allmänheten. 

Speltiden är ca 50 minuter och sittplatserna begränsas till 100. För att försäkra sig om en plats kan man nyttja förköpsmöjligheten på pastorskansliet i Ekenäs (Larssonsv. 1) eller göra en bindande bokning per tfn 019-2411060, vardagar kl. 9-13. Återstående biljetter till priset 8 € säljs vid dörren.

I rollerna ses Bror Österlund och Monica Nyman.
Regi och text: Jukka Aaltonen
Översättning från finska: Pekka Sonck
Ljud- och ljustekniker: Rami Aalto

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med ÅST.

Onsdagen den 6 september kl. 18-20 inleds höstverksamheten som vanligt med ett jippo för folk i alla ålderskategorier.

Programmet går av stapeln i och invid Tenala församlingshem. På programlistan finns en utlovad tipsrunda för såväl smått folk som för äldre. För den som inte är hugad att röra på sig erbjuds mer stillsam sysselsättning såsom pilkastning och servering, både kaffe och saft med dopp och korv från grillen.

För de allra hurtigaste finns möjlighet till volleybollspel i tremannalag som anmäls innan spelet börjar.

Små avgifter tas upp för de olika programpunkterna och alla intäkter går till församlingens två missionsprojekt - byutveckling i Nepal och det arbete som avtalsmissionärerna Anna och Bertrand Tikum utför i Senegal.

(4.9.2017)

Kammarkören Novena från Esbo ger en konsert i Bromarvs kyrka lördagen den 2 september kl. 18. Kören framför det meditativa men starka verket Requiem av Maurice Duruflé. Medverkar gör Juho Punkeri och Håkan Lindroos som sångsolister och Markus Malmgren vid orgeln. Nina Kronlund dirigerar.
Kören framför även några kända och älskade sånger och visor.

Konserten arrangeras i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling. Inträdet är fritt och programblad finns till salu vid ingången.

Novena

Maurice Duruflé (1902-1986) räknas till de mest betydande franska tonsättarna under den första hälften av 1900-talet, trots att endast c. 20 av hans verk bevarats. Den extremt självkritiske Duruflé förstörde själv under sin karriär många verk som han inte var nöjd med. Han ändrade och korrigerade även ofta sina kompositioner i åratal, innan han godkände dem för att framföras offentligt. Två av Duruflés mest kända verk är Prélude et fugue sur le nom d’Alain(1942), skrivet till minnet av den i andra världskriget stupade kompositörsvännen Jehan Alain samt Requiem, som beställdes av Duruflé redan år 1941, men som stod färdigt först 1947.

Även om Duruflé var känd för att bemästra en mycket omfattande och mångsidig orgelrepertoar, framförde han under sina otaliga konserter endast ett mycket begränsat och konservativt urval ur den, och aldrig några verk av sin tids nyaste orgelmusik. Duruflé tackade även nej till många kompositionsbeställningar; den enda beställning han veterligen accepterade och fullföljde är faktiskt Requeim, ett verk han uppenbarligen värderade högt och av vilket han kom att färdigställa hela tre versioner. Förmodligen är versionen för kör, solister och orgel den ursprungliga, på basen av vilken Duruflé sannolikt tog fram sin symfoniorkesterversion för uruppförandet år 1947. Ännu på 1970-talet arrangerade Duruflé en sista version av verket, där han till orgelackompanjemanget lade till en liten kammarensemble (stråkar, harpa och slagverk).

NOVENA är Esbo svenska församlings kammarkör, som grundades 2004. Kören har uruppfört flera verk av finländska tonsättare, bl.a. Missa Festiva av Timo-Juhani Kyllönen tillsammans med Nationaloperans orkester år 2008, Jan Takolanders jazzmässa tillsammans med Grani Big Band år 2010 samt beställningsverket Fyra sånger av Peter Hilli till texter av Edith Södergran år. 2016. Våren 2011 gav Novena ut sin första CD under skivmärket Naxos som ett led i ett tvärkonstnärligt Mariaprojekt. Åren 2014 och 2015 framförde kören Lloyd Webbers rock-opera Jesus Christ Superstar tillsammans med solister, rockband och organisten Markus Malmgren. Novenas repertoar av historisk kyrkomusik omfattar bl.a. Christoph Demantius Johannespassion från 1631, Heinrich Schütz Juloratorium samt Buxtehudes passionsverk Membra Jesu Nostri.

JUHO PUNKERI uppträder aktivt med egna konserter och verkar som solist för olika körer och orkestrar. Han har även gjort ett flertal operaroller i Finland och Tyskland. Hösten 2016 avlade Punkeri magistersexamen vid Sibelius-Akademins operautbildning under ledning av Erkki Rajamäki och har kompletterat sina studier under ledning av bl.a. Emma Kirkby, Andreas Schmidt, Martin Katz, Anssi Hirvonen, Tuuli Lindeberg och Hartmut Höll. Punkeris studier har understötts av stiftelsen Pro musica, stiftelsen Martin Wegelius minne samt Selim Eskelins stiftelse. Hösten 2015 fick Punkeri första pris i Helsingfors Liedtävling tillsammans med pianisten Maritta Manner och år 2013 tilldelades han specialpris i sångtävlingen i Villmanstrand.

MARKUS MALMGREN verkar som organist, körledare och kyrkomusiker samt undervisar bl.a. orgelspel, improvisation och ensemblespel vid Sibelius-Akademin. Han har spelat i flera orkestrar (bl.a. RSO, HSO, Tapiola Sinfonietta och Lojo Stadsorkester) och barockensembler och anlitas ofta som ackompanjatör av körer och sångare. Som Cantores Minores-körens konsertorganist har Malmgren verkat sedan 2004.

NINA KRONLUND studerade sång, kördirigering och kyrkomusik vid Sibelius-Akademin. Hon tjänstgör som kantor i Esbo svenska församling och uppträder som frilanssångare med en mångsidig repertoar som sträcker sig från musikal till tidig musik. Kronlund är dirigent för kammarkören Novena och verkar som konstnärlig ledare för Finlands svenska kyrkosångsförbund.

NinaKronlund

(18.8.2017)

Kommande lördag den 5 augusti klockan 16 - 17.30 bjuder Rasmus Hedlund och Kristian Ekholm på en stämningsskapande konsert i Bromarvs kyrka.

Bromarf Ambient är en elektronisk ambient konsert. Konserten bjuder på sommarstämningar i skärgården framförda med syntetisatorer och elektronik. Inträdet till konserten är gratis och dörrarna är öppna under hela evenemanget. Konserten organiseras i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling.

Rasmus Hedlund är kompositör och musikproducent känd för sin långa karriär inom elektronisk musik. Han har gett ut musik på ett flertal internationella skivbolag samt startat ett eget, Ljudverket, vars specialitet är experimentell och ambient musik. Under denna konsert får vi ta del av hans meditativa ambienta verk.

Kristian Ekholm är ljudplanerare och kompositör och jobbar inom scenkonstområdet. Under denna konsert får vi höra hans nya, delvis i Bromarv komponerade ambienta musik.

(31.7.2017)

Med anledning av de tragiska händelserna i Ekenäs på tisdagskvällen och onsdagen informerar vi om att församlingen erbjuder möjlighet för var och en som vill att tända ljus i Ekenäs kyrka varje dag (utom midsommardagen) kl. 11-17.

En öppen ljusandakt i anledning av det skedda kommer arrangeras i Ekenäs kyrka söndag eftermiddag 25.6 kl. 16.00 med kyrkoherde Anders Lindström, kaplan Monica Cleve med flera.

 

Församlingens personal kan nås via kontaktuppgifter som finns här: www.ekenasnejdensforsamling.fi/betjaning/kontakt

Kyrkans samtalstjänst finns för den som anonymt söker hjälp och stöd i svåra situationer. Även möjlighet till chatt: www.samtalstjanst.fi

(21.6.2017)

Under sommaren ordnar Ekenäsnejdens svenska församling meningsfull och rolig sysselsättning för familjer och barn i olika åldrar. Nu är det dags att anmäla sig!

Öppen sommarklubb
De två första hela veckorna i juni kan barn i åldern 7-10 år delta i den öppna sommarklubben som hålls i Österby församlingshem med angränsande områden. Klubben är öppen måndag-fredag kl. 9-15 och bjuder på varierande sysselsättning med utelekar, spel, pyssel, spårning med mera. Programmet är kostnadsfritt medan lunchen som serveras varje dag klockan 12 kostar 5 €/dag.
Anmälningar tas emot senast 1.6 av Tom Blomfelt, som är ungdomsledare och klubbansvarig tillsammans med eftisledare Daniela Lindgren m.fl. Platsbegränsning.

Läger för lågstadieåldern
I midsommarveckan finns det möjlighet för skolbarn att delta i läger som hålls på församlingarnas lägergård Ramsdal i Öby. För de yngre barnen hålls lägret den 19-20.6 medan de något äldre barnens läger varar från 20-22.6. Sista anmälningsdag är 5.6 och anmälningarna riktas till ungdomsledare Tom Blomfelt.

Läger för barnfamiljer
Lägret ”Sprakande färger & häftiga rytmer” som också hålls på Ramsdals lägergård sparkar igång den 3 juli och pågår från måndag till onsdag. På lägret blir det mycket lek med färger, rytmer och rörelser, instrument och sånger. Mellan programpunkterna hinner man simma, bada bastu, samlas kring lägerbål, delta i spårningar och andakter och en hel massa annat. Lägrets program är i huvudsak tänkt för barn upp till 7 år tillsammans med vuxna men också äldre syskon brukar finna sig till rätta.
Ansvarig ledare för lägret är Helena Hollmérus. Lägeravgiften är 34 € för vuxna och 18 € för barn och anmälningar tas emot fram till den 16.6 av läger- och eftisledare Daniela Lindgren.

Kontaktuppgifter för alla anmälningar finns här...

Pyssel

Foto: Helena Hollmérus

(18.5.2017)

Under jubileumsåret 2017 firar den lutherska kyrkan 500 år av reformation under temat Nåd. Kyrkans reformator Martin Luther har en given plats i jubileet.

Med anledning av jubileet bjuder Ekenäsnejdens svenska församling in allmänheten och hela Raseborgs prosteri, omfattande samtliga svenskspråkiga och tvåspråkiga församlingar mellan Hangö och Sjundeå, till ett psalmevenemang i Ekenäs kyrka söndagen den 7 maj kl. 16. Evenemangets huvudperson är Martin Luther, som är starkt förknippad med psalmsång och själv upphovsman till nitton av psalmerna i den finlandssvenska psalmboken.

Vid tillställningen håller teologie doktor Birgitta Sarelin ett föredrag om ”Martin Luther – den evangeliska psalmsångens fader”. Föredraget varvas med psalmsång i form av allsånger och sång av en sånggrupp samt med instrumentala inslag av kantor Niels Burgmann.

Tillställningen mynnar ut i ett festligt kyrkkaffe som serveras i kyrkan.
Inträdet är fritt.

Jubileum

(2.5.2017)

Den årliga traditionen med ett musikaliskt välgörenhetsevenemang i Tenala fortsätter. Torsdagen den 20 april bjuds allmänheten på en fantastisk sång- och musikkväll där programledaren Thomas Lundin och pianisten Thomas Enroth lotsar deltagarna genom den lekfulla tävlingen som går under namnet ”Så ska det låta på Tenalavis”.

De två tremannalagen består av sångglada ortsbor eller personer med lokal anknytning: Maria Berg, Jonna Nyström, Sixten Lundberg, Sanna Himmelroos, Johan Johnson och Anders Lindström.

Evenemanget som ordnas till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar hålls i Tenala församlingshem och börjar kl. 19. Sittplatserna begränsas till 100 och för att försäkra sig om en biljett kan man förhandsboka genom att ringa 019-2450550, måndagar till torsdagar kl. 10-12. Resterande biljetter säljs vid dörren.

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling. Evenemanget sponsoreras av Sparbanksstiftelsen i Tenala.

Saskadetlata2017

(13.4.2017)