Kommande söndag den 22 oktober bjuds det på mer musik än en vanlig söndag i kyrkorna i Ekenäsnejden. Förutom italiensk orgelbarock i Snappertuna (se notisen nedan) hålls en variationsrik musikandakt i Bromarvs kyrka på eftermiddagen klockan 16.

Programmet består av både orgel- och flöjtmusik, solo- och allsång ur det nya psalmbokstillägget samt avslutningsvis ett par Benny Andersson-sånger. De musikaliska inslagen varvas med texter och en betraktelse.

Musikandakten förverkligas tillsammans med kantor Pia Nygård och kyrkoherde Anders Lindström.

(19.10.2017)

Söndag kväll den 22 oktober bjuder Ekenäsnejdens svenska församling på musikandakt i Snappertuna kyrka med temat orgelbarock från Italien.

Orgelmusik från barocken är synnerligen naturligt i Snappertuna. Den klassiska italienska orgeln hade alltid endast en manual, bihangspedal, sjungande principaler, läckra flöjter - överhuvudtaget mycket "vokal" intonation. Italienarna är ju ett sjungande folk! Orgelbyggaren Gustav Normann hade säkerligen inte den italienska barockorgeln som förebild när han i Tallinn år 1884 byggde orgeln till Snappertuna kyrka. Men esterna är också ett sjungande folk. Karaktäristiken av orgeln i Snappertuna kommer mycket nära den ovan beskrivna. Dörren öppnas därmed till en jättelik repertoar - låt vara av helt annat slag än vi vanligen hör i kyrkor på våra "lutherska" breddgrader.

Ett urval av denna repertoar får vi lyssna till under musikandakten kommande söndag kväll. Församlingens vikarierande organist Anders Storbacka spelar musik av bl.a. Pasquini, Cavazzoni, A & G Gabrieli, samt givetvis av den största tonsättaren i sin generation: Girolamo Frescobaldi. Som sista stycke spelas Frescobaldis berömda "Bergamasca" - ett finurligt variationsverk som tonsättaren själv kommenterat med orden "Chi questa Bergamasca sonarà, non pocho imparerà" – Den som spelar denna Bergamasca lär sig inte så litet!

Ann-Sofi Storbacka medverkar som guide till musiken. I samband med den avslutande andakten sjunger församlingen två av psalmbokens psalmer med italiensk upphovsman. Musikandakten börjar kl. 18 och inträdet är fritt.

(18.10.2017)

 

Mikaelidagen den första oktober ordnar Ekenäsnejdens svenska församling en mångsidig skördemarknad i Snappertuna. Församlingens motiv är att gynna gemenskapen och välmågan i byn och nejden och bjuder därför in till en marknad som samlar människor för att trivas tillsammans. Företagare från hela Ekenäsnejden med omgivning och lokala föreningar som vill informera om sin verksamhet är välkomna med.

Samtidigt som man vill bidra till god samhörighet uppmärksammas möjligheten för var och en att delta i ansvaret för människor som har det sämre ställt. Genom att sälja och köpa bidrar marknadsdeltagarna direkt till välgörenhet. Välgörenhetsaspekten är således en väsentlig del av hela marknadsidén och förverkligas genom att tio procent av försäljningen doneras till församlingens diakoni, som kontinuerligt stöder familjer och ensamstående på församlingens område. Loppis-försäljare bidrar enbart med minsta sedelvalör i anmälningsavgift per ekipage.

Marknaden inleds kl. 12 i Snappertuna kyrka där marknadsbesökare i alla ålderskategorier får vara med om att fira skördeandakt. Från kl. 12.30 fortsätter marknadsprogrammet på området mellan kyrkan och församlingshemmet, där William Enberg underhåller med dragspelsmusik.

Marknaden bjuder på något för alla åldrar. Barnfamiljer kan gå Siffe kyrkråttas tipspromenad och efter det avnjuta bratwurst-hot dogs från grillen eller bara avnjuta en kopp kaffe, te eller saft med dopp.
Om marknaden utvecklas till det som arrangören hoppas på kommer området att fyllas med bilar med loppis-varor och lokala och regionala försäljare bord vid bord med egna produkter, gärna från årets skörd. Givetvis hoppas man också på gynnsam väderlek för maximal trivsel på den gamla kulturplatsen mitt i Snappertuna by.

Nu är det dags att meddela sitt intresse. Försäljare kan anmäla sin medverkan i marknaden till pastorskansliet i Ekenäs vardagar kl. 9-13 på telefonnummer 019-2411060. Anmälningar tas emot fram till den 27.9.

Hostmarknad2017

Arbetsgruppen hälsar försäljare och besökare välkomna till församlingens skördemarknad som detta år ordnas i Snappertuna. Från vänster: Wille Westerholm, Ritva Mieronkoski, Daniela Lindgren, Gun-May Ekström och Petra Fagerström (längst fram).

(19.9.20179

 

Utbildningen kör igång onsdagen den 13 september kl.17-19 på Uncan i Ekenäs då arrangörerna bjuder på ett Kick Off-seminarium som sedan utmynnar i två utbildningskvällar inom oktober denna höst.
Under seminariekvällen presenteras ett program bestående av både inspirationskick, workshoper och servering.

Läs mer om det detaljerade programmet, både under Kick Off-kvällen och för själva utbildningen.

(6.9.2017)

 

Tisdagen den 12 september kl. 18.00 förevisar Åbo svenska Teater pjäsen EINAR i Ekenäs församlingshem.

Pjäsen är en berörande berättelse om en äldre man på ett servicehem som ser tillbaka på sitt långa liv. Berättelsen fungerar särskilt väl i år, för när EINAR ser tillbaka på sitt långa liv omspänner det nästan hela Finlands 100-åriga historia.

Einar har spelats med stor framgång sedan våren 2015, men har nu haft en drygt årslång andhämtningspaus. Under den föregående perioden framfördes pjäsen nästan 50 gånger på servicehem, i skolor, för vårdpersonal, i församlingar, samt som öppen föreställning i kulturhus och teatrar. Mottagandet har varit mycket varmt, eftersom det är svårt att inte bli berörd av Einars historia, som lockar till såväl skratt som sorg, men framför allt till igenkännanden och hågkomster.

Föreställningen i Ekenäs församlingshem är öppen för allmänheten. 

Speltiden är ca 50 minuter och sittplatserna begränsas till 100. För att försäkra sig om en plats kan man nyttja förköpsmöjligheten på pastorskansliet i Ekenäs (Larssonsv. 1) eller göra en bindande bokning per tfn 019-2411060, vardagar kl. 9-13. Återstående biljetter till priset 8 € säljs vid dörren.

I rollerna ses Bror Österlund och Monica Nyman.
Regi och text: Jukka Aaltonen
Översättning från finska: Pekka Sonck
Ljud- och ljustekniker: Rami Aalto

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med ÅST.

Onsdagen den 6 september kl. 18-20 inleds höstverksamheten som vanligt med ett jippo för folk i alla ålderskategorier.

Programmet går av stapeln i och invid Tenala församlingshem. På programlistan finns en utlovad tipsrunda för såväl smått folk som för äldre. För den som inte är hugad att röra på sig erbjuds mer stillsam sysselsättning såsom pilkastning och servering, både kaffe och saft med dopp och korv från grillen.

För de allra hurtigaste finns möjlighet till volleybollspel i tremannalag som anmäls innan spelet börjar.

Små avgifter tas upp för de olika programpunkterna och alla intäkter går till församlingens två missionsprojekt - byutveckling i Nepal och det arbete som avtalsmissionärerna Anna och Bertrand Tikum utför i Senegal.

(4.9.2017)

Kammarkören Novena från Esbo ger en konsert i Bromarvs kyrka lördagen den 2 september kl. 18. Kören framför det meditativa men starka verket Requiem av Maurice Duruflé. Medverkar gör Juho Punkeri och Håkan Lindroos som sångsolister och Markus Malmgren vid orgeln. Nina Kronlund dirigerar.
Kören framför även några kända och älskade sånger och visor.

Konserten arrangeras i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling. Inträdet är fritt och programblad finns till salu vid ingången.

Novena

Maurice Duruflé (1902-1986) räknas till de mest betydande franska tonsättarna under den första hälften av 1900-talet, trots att endast c. 20 av hans verk bevarats. Den extremt självkritiske Duruflé förstörde själv under sin karriär många verk som han inte var nöjd med. Han ändrade och korrigerade även ofta sina kompositioner i åratal, innan han godkände dem för att framföras offentligt. Två av Duruflés mest kända verk är Prélude et fugue sur le nom d’Alain(1942), skrivet till minnet av den i andra världskriget stupade kompositörsvännen Jehan Alain samt Requiem, som beställdes av Duruflé redan år 1941, men som stod färdigt först 1947.

Även om Duruflé var känd för att bemästra en mycket omfattande och mångsidig orgelrepertoar, framförde han under sina otaliga konserter endast ett mycket begränsat och konservativt urval ur den, och aldrig några verk av sin tids nyaste orgelmusik. Duruflé tackade även nej till många kompositionsbeställningar; den enda beställning han veterligen accepterade och fullföljde är faktiskt Requeim, ett verk han uppenbarligen värderade högt och av vilket han kom att färdigställa hela tre versioner. Förmodligen är versionen för kör, solister och orgel den ursprungliga, på basen av vilken Duruflé sannolikt tog fram sin symfoniorkesterversion för uruppförandet år 1947. Ännu på 1970-talet arrangerade Duruflé en sista version av verket, där han till orgelackompanjemanget lade till en liten kammarensemble (stråkar, harpa och slagverk).

NOVENA är Esbo svenska församlings kammarkör, som grundades 2004. Kören har uruppfört flera verk av finländska tonsättare, bl.a. Missa Festiva av Timo-Juhani Kyllönen tillsammans med Nationaloperans orkester år 2008, Jan Takolanders jazzmässa tillsammans med Grani Big Band år 2010 samt beställningsverket Fyra sånger av Peter Hilli till texter av Edith Södergran år. 2016. Våren 2011 gav Novena ut sin första CD under skivmärket Naxos som ett led i ett tvärkonstnärligt Mariaprojekt. Åren 2014 och 2015 framförde kören Lloyd Webbers rock-opera Jesus Christ Superstar tillsammans med solister, rockband och organisten Markus Malmgren. Novenas repertoar av historisk kyrkomusik omfattar bl.a. Christoph Demantius Johannespassion från 1631, Heinrich Schütz Juloratorium samt Buxtehudes passionsverk Membra Jesu Nostri.

JUHO PUNKERI uppträder aktivt med egna konserter och verkar som solist för olika körer och orkestrar. Han har även gjort ett flertal operaroller i Finland och Tyskland. Hösten 2016 avlade Punkeri magistersexamen vid Sibelius-Akademins operautbildning under ledning av Erkki Rajamäki och har kompletterat sina studier under ledning av bl.a. Emma Kirkby, Andreas Schmidt, Martin Katz, Anssi Hirvonen, Tuuli Lindeberg och Hartmut Höll. Punkeris studier har understötts av stiftelsen Pro musica, stiftelsen Martin Wegelius minne samt Selim Eskelins stiftelse. Hösten 2015 fick Punkeri första pris i Helsingfors Liedtävling tillsammans med pianisten Maritta Manner och år 2013 tilldelades han specialpris i sångtävlingen i Villmanstrand.

MARKUS MALMGREN verkar som organist, körledare och kyrkomusiker samt undervisar bl.a. orgelspel, improvisation och ensemblespel vid Sibelius-Akademin. Han har spelat i flera orkestrar (bl.a. RSO, HSO, Tapiola Sinfonietta och Lojo Stadsorkester) och barockensembler och anlitas ofta som ackompanjatör av körer och sångare. Som Cantores Minores-körens konsertorganist har Malmgren verkat sedan 2004.

NINA KRONLUND studerade sång, kördirigering och kyrkomusik vid Sibelius-Akademin. Hon tjänstgör som kantor i Esbo svenska församling och uppträder som frilanssångare med en mångsidig repertoar som sträcker sig från musikal till tidig musik. Kronlund är dirigent för kammarkören Novena och verkar som konstnärlig ledare för Finlands svenska kyrkosångsförbund.

NinaKronlund

(18.8.2017)

Kommande lördag den 5 augusti klockan 16 - 17.30 bjuder Rasmus Hedlund och Kristian Ekholm på en stämningsskapande konsert i Bromarvs kyrka.

Bromarf Ambient är en elektronisk ambient konsert. Konserten bjuder på sommarstämningar i skärgården framförda med syntetisatorer och elektronik. Inträdet till konserten är gratis och dörrarna är öppna under hela evenemanget. Konserten organiseras i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling.

Rasmus Hedlund är kompositör och musikproducent känd för sin långa karriär inom elektronisk musik. Han har gett ut musik på ett flertal internationella skivbolag samt startat ett eget, Ljudverket, vars specialitet är experimentell och ambient musik. Under denna konsert får vi ta del av hans meditativa ambienta verk.

Kristian Ekholm är ljudplanerare och kompositör och jobbar inom scenkonstområdet. Under denna konsert får vi höra hans nya, delvis i Bromarv komponerade ambienta musik.

(31.7.2017)