På söndag firar vi kyndelsmässodag. Dagens namn härstammar från den gamla medeltida seden att just denna dag välsigna samtliga ljus som skulle användas i kyrkan under året. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus eller bloss (jfr engelskans candle) och därav benämningen kyndelsmässodag.

Dagens evangelietext handlar om hur Jesus, enligt judisk lag, bärs fram i templet av sina föräldrar när han är 40 dagar. I templet finns Symeon, som när han ser barnet också ser Guds härlighet - ljuset - i detta barn som är en Guds gåva.

 

Tre mässor
I Ekenäsnejden firas kyndelsmässodagen med högmässa i Tenala kyrka kl. 10, kvällsmässa i Bromarvs kyrka kl. 18 och stenmässa i Ekenäs kyrka kl. 15. Stenmässan, som är en meditativ gudstjänst i ro och stillhet, förverkligas kring stenkorset där var och en får lägga ner sin börda. I stenmässan firas också nattvard. Kyrkokören medverkar.

 

Gemensamt Ansvar
I samband med kyndelsmässodagen inleds kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar som detta år samlar in medel till hungrande både i finland och i Sydsudan. Dagens kollekter tillfaller insamlingen.

(29.1.2018)

Med anledning av att Finland fyller 100 år har diplomorganist Anders Storbacka, vid söndagens musikandakt den 10.12 i Tenala kyrka, valt att spela kompositioner av finlandssvenska tonsättare. Vi får höra musik av Sulo Salonen (finlandssvensk namnet till trots), Immanuel Sikström, Torsten Stenius, Kaj-Erik Gustafsson och Lars Karlsson.

På 1950- 60- och 70-talet förnyades orgelbeståndet i Finland i stor omfattning. Istället för att reparera, restaurera och bevara fick ofta de gamla orglarna stryka på foten för att ge plats åt nya instrument i tidens anda. En orgel som undgick detta öde är Zachariassens orgel i Tenala kyrka, byggd 1887. Efter en grundlig restaurering för tio år sedan är orgeln nu i utmärkt skick. Den har 14 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Klangen är strykande och kraftig. Vid sidan av psalmspel klingar musik av Brahms, Liszt, Franck, Emil Sjögren och Otto Olsson förträffligt på orgeln.

Ann-Sofi Storbacka, som fungerar som musikalisk guide under musikstunden, delar med sig av intressanta detaljer om musiken och instrumentet, samt avslutar med en aftonandakt.

I musikandakten som börjar kl. 18 sjungs också två psalmer av finlandssvenska upphovsmän.

Inträdet är fritt. Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

8.12.2017

 

I likhet med tidigare år samarbetar Ekenäsnejdens svenska församling med Ekenäs Bokkalas igen detta år.

Torsdagen den 9.11 kl. 19 förs ett publikt samtal mellan kyrkoherde Anders Lindström och biskop Björn Vikström om biskopens bok Kärlekens mångfald. Eventet försiggår i församlingshemmet i Ekenäs, Larssonsvägen 1.

Biskop Vikström utgav boken först på finska (Monta rakkautta). Detta år har den svenska lätt reviderade versionen utkommit.
Med en kort historisk tillbakablick på hur kärlek och relationer uppfattats genom tiderna förs vi fram till dagens kärnfrågor. Hur hanterar vi på bästa sätt den mångfald av familjekonstellationer som existerar i vårt samhälle? Vilken är kyrkans roll? Skall kyrkan avstå vigselrätten? Hur kan man med utgångspunkt i det kristna kärleksbudskapet implementera teori om kärlek i konkreta handlingar som värnar om kärlekens mångfald?

Frågeställningarna är många och berör samtidigt det vardagliga livet.

Biskop Björn Vikström är nominerad kandidat i vårens ärkebiskopsval vilket i sig ger diskussionen en extra krydda.

Söndagen den 11.12 kl. 10 firas litterär högmässa i Ekenäs kyrka. Söndagens tema är Förlåt varandra! I högmässan predikar journalisten Camilla Lindberg, khde Anders Lindström är liturg och kantor är Niels Burgmann.

(6.11.2017)

Under torsdagen skakades vår region och nejd av den tragiska olyckan där fyra personer miste livet och flera skadades när ett persontåg kolliderade med ett militärfordon.

När det allvarliga inträffar skakas vi om, livets bräcklighet blir plötsligt tydlig. I den stunden behöver många ett yttre stöd för sin oro och sina starka känslor. Men inte bara oron utan även medkänslan behöver hitta rum där den kan delas.

Under torsdagen har Ekenäs kyrka hållits öppen för spontana besök där man kunnat tända ljus och stilla sig en stund. Personal och frivilliga har dejourerat för att finnas till hands för dem som haft behov av att växla några ord.

På fredag eftermiddag är kyrkan öppen mellan kl. 16 och 18. Klockan 18 inleds en ljusandakt med textläsning, bön och musik i anledning av tragedin. I anslutning till andakten kan den som vill tända ett ljus.

Kyrkans satsning #DelaLjus - en kampanj som pågår fram till den 5.11 och förs på sociala medier - får en viktigare betydelse mot bakgrund av det skedda. Kampanjen uppmanar till att dela ljus för att motverka ensamhet. Vi behöver varandra.
(26.11.2017)

Kommande söndag den 22 oktober bjuds det på mer musik än en vanlig söndag i kyrkorna i Ekenäsnejden. Förutom italiensk orgelbarock i Snappertuna (se notisen nedan) hålls en variationsrik musikandakt i Bromarvs kyrka på eftermiddagen klockan 16.

Programmet består av både orgel- och flöjtmusik, solo- och allsång ur det nya psalmbokstillägget samt avslutningsvis ett par Benny Andersson-sånger. De musikaliska inslagen varvas med texter och en betraktelse.

Musikandakten förverkligas tillsammans med kantor Pia Nygård och kyrkoherde Anders Lindström.

(19.10.2017)

Söndag kväll den 22 oktober bjuder Ekenäsnejdens svenska församling på musikandakt i Snappertuna kyrka med temat orgelbarock från Italien.

Orgelmusik från barocken är synnerligen naturligt i Snappertuna. Den klassiska italienska orgeln hade alltid endast en manual, bihangspedal, sjungande principaler, läckra flöjter - överhuvudtaget mycket "vokal" intonation. Italienarna är ju ett sjungande folk! Orgelbyggaren Gustav Normann hade säkerligen inte den italienska barockorgeln som förebild när han i Tallinn år 1884 byggde orgeln till Snappertuna kyrka. Men esterna är också ett sjungande folk. Karaktäristiken av orgeln i Snappertuna kommer mycket nära den ovan beskrivna. Dörren öppnas därmed till en jättelik repertoar - låt vara av helt annat slag än vi vanligen hör i kyrkor på våra "lutherska" breddgrader.

Ett urval av denna repertoar får vi lyssna till under musikandakten kommande söndag kväll. Församlingens vikarierande organist Anders Storbacka spelar musik av bl.a. Pasquini, Cavazzoni, A & G Gabrieli, samt givetvis av den största tonsättaren i sin generation: Girolamo Frescobaldi. Som sista stycke spelas Frescobaldis berömda "Bergamasca" - ett finurligt variationsverk som tonsättaren själv kommenterat med orden "Chi questa Bergamasca sonarà, non pocho imparerà" – Den som spelar denna Bergamasca lär sig inte så litet!

Ann-Sofi Storbacka medverkar som guide till musiken. I samband med den avslutande andakten sjunger församlingen två av psalmbokens psalmer med italiensk upphovsman. Musikandakten börjar kl. 18 och inträdet är fritt.

(18.10.2017)

 

Mikaelidagen den första oktober ordnar Ekenäsnejdens svenska församling en mångsidig skördemarknad i Snappertuna. Församlingens motiv är att gynna gemenskapen och välmågan i byn och nejden och bjuder därför in till en marknad som samlar människor för att trivas tillsammans. Företagare från hela Ekenäsnejden med omgivning och lokala föreningar som vill informera om sin verksamhet är välkomna med.

Samtidigt som man vill bidra till god samhörighet uppmärksammas möjligheten för var och en att delta i ansvaret för människor som har det sämre ställt. Genom att sälja och köpa bidrar marknadsdeltagarna direkt till välgörenhet. Välgörenhetsaspekten är således en väsentlig del av hela marknadsidén och förverkligas genom att tio procent av försäljningen doneras till församlingens diakoni, som kontinuerligt stöder familjer och ensamstående på församlingens område. Loppis-försäljare bidrar enbart med minsta sedelvalör i anmälningsavgift per ekipage.

Marknaden inleds kl. 12 i Snappertuna kyrka där marknadsbesökare i alla ålderskategorier får vara med om att fira skördeandakt. Från kl. 12.30 fortsätter marknadsprogrammet på området mellan kyrkan och församlingshemmet, där William Enberg underhåller med dragspelsmusik.

Marknaden bjuder på något för alla åldrar. Barnfamiljer kan gå Siffe kyrkråttas tipspromenad och efter det avnjuta bratwurst-hot dogs från grillen eller bara avnjuta en kopp kaffe, te eller saft med dopp.
Om marknaden utvecklas till det som arrangören hoppas på kommer området att fyllas med bilar med loppis-varor och lokala och regionala försäljare bord vid bord med egna produkter, gärna från årets skörd. Givetvis hoppas man också på gynnsam väderlek för maximal trivsel på den gamla kulturplatsen mitt i Snappertuna by.

Nu är det dags att meddela sitt intresse. Försäljare kan anmäla sin medverkan i marknaden till pastorskansliet i Ekenäs vardagar kl. 9-13 på telefonnummer 019-2411060. Anmälningar tas emot fram till den 27.9.

Hostmarknad2017

Arbetsgruppen hälsar försäljare och besökare välkomna till församlingens skördemarknad som detta år ordnas i Snappertuna. Från vänster: Wille Westerholm, Ritva Mieronkoski, Daniela Lindgren, Gun-May Ekström och Petra Fagerström (längst fram).

(19.9.20179

 

Utbildningen kör igång onsdagen den 13 september kl.17-19 på Uncan i Ekenäs då arrangörerna bjuder på ett Kick Off-seminarium som sedan utmynnar i två utbildningskvällar inom oktober denna höst.
Under seminariekvällen presenteras ett program bestående av både inspirationskick, workshoper och servering.

Läs mer om det detaljerade programmet, både under Kick Off-kvällen och för själva utbildningen.

(6.9.2017)