På söndagen den 6.5 efter högmässan i Tenala kyrka fick Ekenäsnejdens svenska församling ta emot en tavla donerad av Tua Forsström. Den är målad av Markku Kolehmainen och har inspirerats av Tuas dikt om Tenala kyrkogård. Tavlan är upphängd i Tenala församlingshem.

Tack Tua, vi skall förvalta tavlan på bästa möjliga sätt.

Tavla Tua Forsstrm

På bild från vänster Anders Lindström, Tua Forsström och Stig Nyberg.

(NL8.5.2018)

Lördagen den 21.4.2018 ordnades en allkristen manifestation för asylsökande på Rådhustorget i Ekenäs. Samtliga kyrkor i Ekenäsnejden deltog i manifestationen som samlade ett 80-tal personer.

Meningen med manifestationen var att uppmärksamma finländare och omvärlden om den finländska flyktingpolitiken.
Särskilt deportationerna av asylsökande lyftes upp i manifestet. Ett deportationsstopp till nästa riksdagsval samt återinförandet av uppehållstillstånd av humanitära skäl var en konkret hälsning.

Bibeltexter om främlingar, förbön för asylsökande samt lov- och allsång inramade manifestationen som räckte drygt en timme.
Ekenäsnejdens svenska församling bjöd på rättvisemärkt kaffe och te. Speciellt kaffet hade en rykande åtgång, hela 12 liter.

Tack till alla som var med.

Länkar:

http://www.borgastift.fi/sitenews/view/-/nid/278/ngid/1/

http://www.ekumenia.fi/pa_svenska/ekumenisk_manifestation_for_kristna_asylsokare/?session=52267188

(MC26.4.2018)

På palmsöndagen den 25 mars ordnas vårens nallekyrka i Ekenäsnejdens svenska församling.

Nallekyrkan är de allra yngstas egen andaktsstund med program på den lilla människans villkor. I nallekyrkan erbjuds barnen en stund av helighet tillsammans med andra barn och vuxna. Innehållet består i huvudsak av enkla rörelsesånger, en bibelberättelse, bön och ljuständning.

Ett av rörelsemomenten utgörs av kollektgången, där var och en får bära fram sin lilla gåva till ett annat barn. Det kan röra sig om en liten slant eller en liten begagnad leksak som sedan skickas vidare till ett barn i Lettland.
Tryggheten är viktig i nallekonceptet och varje barn får därför ta med sig sitt eget favoritkramdjur. Även nallekyrkans egen Nalle finns på plats, likaså Siffe kyrkråtta.

Nallekyrkan riktar sig till de minsta men även större barn är välkomna och kan hitta sin plats, liksom föräldrar och far-och morföräldrar. Man kan till och med komma helt utan barn.
Andakten börjar klockan 14.30 i Ekenäs kyrka och klockan 16 i Tenala kyrka.
När andakten är slut bjuds alla på kyrksaft och kex i kyrkan, då det också ges tid för en stunds trevligt mingel.

(21.3.2018)

De allra flesta vet vad allsång går ut på. I allsången har alla chans att sjunga med i kända låtar - också fast den egna rösten känns både svag och osäker - och det låter bra.

På årets kvinnodagskväll bjuds alla sångivriga in till en ”Fantastisk allsångskonsert” med pigga, glada och svängiga men också lugnare låtar som gjorda för att sjungas gemensamt. För den som så vill går det givetvis också bra att bara lyssna.

Kvällens repertoar är tagen ur det finlandssvenska psalmbokstillägget som togs i bruk i församlingarna hösten 2016 och som omfattar 147 äldre och yngre, omtyckta och användbara sånger som det är lätt att sjunga med i. Det handlar om sånger som till exempel Du är helig, du är hel och Jesus du som älskar oss, som många känner igen från sitt eget skriftskolläger redan från och med 80-talet.

Som försångare i allsången medverkar en del av församlingens egen personal, både proffsmusiker och amatörer. I fyramannabandet spelar Niels Burgmann, Niklas Bagge, Tapsa Laasonen och Kjell Wikström.

Inträdet till konserten går till evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar som via Kyrkans Utlandshjälp detta år stöder fattiga och hungrande i Sydsudan men också här hemma i Finland där stödet kanaliseras via matbankerna.

Det utlovas även kaffe med dopp under konserten som hålls torsdag 8 mars kl. 19 i Ekenäs församlingshem.

(1.3.2018)

På söndag firar vi kyndelsmässodag. Dagens namn härstammar från den gamla medeltida seden att just denna dag välsigna samtliga ljus som skulle användas i kyrkan under året. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus eller bloss (jfr engelskans candle) och därav benämningen kyndelsmässodag.

Dagens evangelietext handlar om hur Jesus, enligt judisk lag, bärs fram i templet av sina föräldrar när han är 40 dagar. I templet finns Symeon, som när han ser barnet också ser Guds härlighet - ljuset - i detta barn som är en Guds gåva.

 

Tre mässor
I Ekenäsnejden firas kyndelsmässodagen med högmässa i Tenala kyrka kl. 10, kvällsmässa i Bromarvs kyrka kl. 18 och stenmässa i Ekenäs kyrka kl. 15. Stenmässan, som är en meditativ gudstjänst i ro och stillhet, förverkligas kring stenkorset där var och en får lägga ner sin börda. I stenmässan firas också nattvard. Kyrkokören medverkar.

 

Gemensamt Ansvar
I samband med kyndelsmässodagen inleds kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar som detta år samlar in medel till hungrande både i finland och i Sydsudan. Dagens kollekter tillfaller insamlingen.

(29.1.2018)

Med anledning av att Finland fyller 100 år har diplomorganist Anders Storbacka, vid söndagens musikandakt den 10.12 i Tenala kyrka, valt att spela kompositioner av finlandssvenska tonsättare. Vi får höra musik av Sulo Salonen (finlandssvensk namnet till trots), Immanuel Sikström, Torsten Stenius, Kaj-Erik Gustafsson och Lars Karlsson.

På 1950- 60- och 70-talet förnyades orgelbeståndet i Finland i stor omfattning. Istället för att reparera, restaurera och bevara fick ofta de gamla orglarna stryka på foten för att ge plats åt nya instrument i tidens anda. En orgel som undgick detta öde är Zachariassens orgel i Tenala kyrka, byggd 1887. Efter en grundlig restaurering för tio år sedan är orgeln nu i utmärkt skick. Den har 14 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Klangen är strykande och kraftig. Vid sidan av psalmspel klingar musik av Brahms, Liszt, Franck, Emil Sjögren och Otto Olsson förträffligt på orgeln.

Ann-Sofi Storbacka, som fungerar som musikalisk guide under musikstunden, delar med sig av intressanta detaljer om musiken och instrumentet, samt avslutar med en aftonandakt.

I musikandakten som börjar kl. 18 sjungs också två psalmer av finlandssvenska upphovsmän.

Inträdet är fritt. Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

8.12.2017

 

I likhet med tidigare år samarbetar Ekenäsnejdens svenska församling med Ekenäs Bokkalas igen detta år.

Torsdagen den 9.11 kl. 19 förs ett publikt samtal mellan kyrkoherde Anders Lindström och biskop Björn Vikström om biskopens bok Kärlekens mångfald. Eventet försiggår i församlingshemmet i Ekenäs, Larssonsvägen 1.

Biskop Vikström utgav boken först på finska (Monta rakkautta). Detta år har den svenska lätt reviderade versionen utkommit.
Med en kort historisk tillbakablick på hur kärlek och relationer uppfattats genom tiderna förs vi fram till dagens kärnfrågor. Hur hanterar vi på bästa sätt den mångfald av familjekonstellationer som existerar i vårt samhälle? Vilken är kyrkans roll? Skall kyrkan avstå vigselrätten? Hur kan man med utgångspunkt i det kristna kärleksbudskapet implementera teori om kärlek i konkreta handlingar som värnar om kärlekens mångfald?

Frågeställningarna är många och berör samtidigt det vardagliga livet.

Biskop Björn Vikström är nominerad kandidat i vårens ärkebiskopsval vilket i sig ger diskussionen en extra krydda.

Söndagen den 11.12 kl. 10 firas litterär högmässa i Ekenäs kyrka. Söndagens tema är Förlåt varandra! I högmässan predikar journalisten Camilla Lindberg, khde Anders Lindström är liturg och kantor är Niels Burgmann.

(6.11.2017)

Under torsdagen skakades vår region och nejd av den tragiska olyckan där fyra personer miste livet och flera skadades när ett persontåg kolliderade med ett militärfordon.

När det allvarliga inträffar skakas vi om, livets bräcklighet blir plötsligt tydlig. I den stunden behöver många ett yttre stöd för sin oro och sina starka känslor. Men inte bara oron utan även medkänslan behöver hitta rum där den kan delas.

Under torsdagen har Ekenäs kyrka hållits öppen för spontana besök där man kunnat tända ljus och stilla sig en stund. Personal och frivilliga har dejourerat för att finnas till hands för dem som haft behov av att växla några ord.

På fredag eftermiddag är kyrkan öppen mellan kl. 16 och 18. Klockan 18 inleds en ljusandakt med textläsning, bön och musik i anledning av tragedin. I anslutning till andakten kan den som vill tända ett ljus.

Kyrkans satsning #DelaLjus - en kampanj som pågår fram till den 5.11 och förs på sociala medier - får en viktigare betydelse mot bakgrund av det skedda. Kampanjen uppmanar till att dela ljus för att motverka ensamhet. Vi behöver varandra.
(26.11.2017)