Kandidatuppställningen avslutades måndagen 17.9 kl. 16.00 och Ekenäsnejdens svenska församlings kandidater är följande:

min kyrka violett vgrt

VÅR FÖRSAMLING

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Lea Adolfsson, företagare, fastighetsmäklare
Ingmar Asplund, officer, major
Ann-Christine Forsell, EM., företagare
Camilla Forsström, merkonom
Ole Hindrén, agrolog
Jan Holmberg, företagare, ekonomikonsult
Rabbe Kajander, jordbrukare, agrolog
Timo Laurila, kaptenlöjtnant i.a.
Johanna Lind, sjuksköterska, vårdlärare
Henrik Lindholm, jordbrukare
Bjarne Lindroos, företagare
Bengt Lundström, agronom
Ove Molander, lärare
Stig Nyberg, pensionär
Minna Opara, skrivtolk, restonom YH
Ilse Sundström, pensionär, lektor
Annina Svensson, verksamhetsledare
Johanna Wasström, agrolog
Karl von Smitten, professor, läkare

FÖRSAMLINGSRÅDET

Lea Adolfsson, företagare, fastighetsmäklare
Ingmar Asplund, officer, major
Ann-Christine Forsell, EM., företagare
Tanja Eriksson, egenföretagare, köpman
Camilla Forsström, merkonom
Ole Hindrén, agrolog
Jan Holmberg, företagare, ekonomikonsult
Rabbe Kajander, jordbrukare, agrolog
Timo Laurila, kaptenlöjtnant i.a.
Johanna Lind, sjuksköterska, vårdlärare
Henrik Lindholm, jordbrukare
Tua Lindqvist, närvårdare
Bengt Lundström, agronom
Ove Molander, lärare
Stig Nyberg, pensionär
Minna Opara, skrivtolk, restonom YH
Ilse Sundström, pensionär, lektor
Johanna Wasström, agrolog
Karl von Smitten, professor, läkare

 

GEMENSKAP OCH AKTIVITET I FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Ghita Aschan, FM
Torolf Bäckman, pensionär
Mona Böhme, sysselsättningskoordinator
Marianne Isaksson-Heimberg, pensionerad byråtjänsteman
Mikael Metsämäki, handledare
Carl-Gustav Måsa, pol. kand.
Ringa Sandelin, pensionär
Guy Sundström, pensionerad bankman

FÖRSAMLINGSRÅDET

Ghita Aschan, FM
Torolf Bäckman, pensionär
Mona Böhme, sysselsättningskoordinator
Marianne Isaksson-Heimberg, pensionerad byråtjänsteman
Mikael Metsämäki, handledare
Carl-Gustav Måsa, pol. kand.
Ringa Sandelin, pensionär
Guy Sundström, pensionerad bankman

________________
Mer information om församlingsvalet.

(NL 25.9.2018)

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Vid församlingsvalet 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda också i din församling. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas, hur församlingens pengar används och vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet. Nu finns det chans att påverka! Läs mera här.

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt.

min kyrka bl vgrt min kyrka orange vgrt min kyrka violett vgrt

 (NL8.8.2018)

 

Ekenäsnejdens svenska församling har redan deltagit och kommer att delta i nejdens bydagar.

Bromarfnatten ägde rum 30.6 och under den dagen hade församlingen kyrkan öppen för besökare kl. 9-12. Det var församlingspastorn Wille Westerholm som var på plats i kyrkan.

Lördagen den 28.7 nalkas det Tenaladagen och fr.o.m. kl. 10 kommer församlingen att ha en hel del program. Vid vårt tält vid gamla bokhandeln (Sockenvägen 14) ordnas det lekar och tävlingar både för stora och små och därtill säljer vi hemgjord lemonad och Bibelbält kex. I Tenala kyrka kommer det att ordnas en guidad tur kl. 12 av Anders Lindström och sedan håller Anne Hätönen en minikonsert kl. 13.

Sedan har vi följande veckoslut Snappertuna dagen, 4.8. Där kommer vi att bidra med information inför det kommande församlingsvalet 18.11 och är du intresserad av frivilligarbete, då skall du komma och söka upp oss vid vårt kännspaka gröna tält, så får du mera information.

Varmt välkomna att träffa oss på både Tenaladagen och Snappertuna dagen. 

(NL16.7.2018)

Fredagen den 18 maj vandrade nio pilgrimer mellan Täktom kapell och Lappviks kyrka. En av pilgrimerna på den 19 km långa vandringen delade frikostigt med sig av sin lokalkännedom. Vädret var strålande, sol hela dagen. 

Kjell Wikström har gjort ett poddavsnitt om pilgrimsvandring. Ett samtal om pilgrimsvandring och pilgrimer och praktiskta arrangemang kring vandring. 

Ni kan lyssna på avsnittet via länken: https://soundcloud.com/kjell-wikstr-m/podden-aprapa-pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring

Täktom altare  Täktom

Alla bilder är från pilgrimsvandringen 18.5.2018

(NL30.5.2018)

På söndagen den 6.5 efter högmässan i Tenala kyrka fick Ekenäsnejdens svenska församling ta emot en tavla donerad av Tua Forsström. Den är målad av Markku Kolehmainen och har inspirerats av Tuas dikt om Tenala kyrkogård. Tavlan är upphängd i Tenala församlingshem.

Tack Tua, vi skall förvalta tavlan på bästa möjliga sätt.

Tavla Tua Forsstrm

På bild från vänster Anders Lindström, Tua Forsström och Stig Nyberg.

(NL8.5.2018)

Lördagen den 21.4.2018 ordnades en allkristen manifestation för asylsökande på Rådhustorget i Ekenäs. Samtliga kyrkor i Ekenäsnejden deltog i manifestationen som samlade ett 80-tal personer.

Meningen med manifestationen var att uppmärksamma finländare och omvärlden om den finländska flyktingpolitiken.
Särskilt deportationerna av asylsökande lyftes upp i manifestet. Ett deportationsstopp till nästa riksdagsval samt återinförandet av uppehållstillstånd av humanitära skäl var en konkret hälsning.

Bibeltexter om främlingar, förbön för asylsökande samt lov- och allsång inramade manifestationen som räckte drygt en timme.
Ekenäsnejdens svenska församling bjöd på rättvisemärkt kaffe och te. Speciellt kaffet hade en rykande åtgång, hela 12 liter.

Tack till alla som var med.

Länkar:

http://www.borgastift.fi/sitenews/view/-/nid/278/ngid/1/

http://www.ekumenia.fi/pa_svenska/ekumenisk_manifestation_for_kristna_asylsokare/?session=52267188

(MC26.4.2018)

På palmsöndagen den 25 mars ordnas vårens nallekyrka i Ekenäsnejdens svenska församling.

Nallekyrkan är de allra yngstas egen andaktsstund med program på den lilla människans villkor. I nallekyrkan erbjuds barnen en stund av helighet tillsammans med andra barn och vuxna. Innehållet består i huvudsak av enkla rörelsesånger, en bibelberättelse, bön och ljuständning.

Ett av rörelsemomenten utgörs av kollektgången, där var och en får bära fram sin lilla gåva till ett annat barn. Det kan röra sig om en liten slant eller en liten begagnad leksak som sedan skickas vidare till ett barn i Lettland.
Tryggheten är viktig i nallekonceptet och varje barn får därför ta med sig sitt eget favoritkramdjur. Även nallekyrkans egen Nalle finns på plats, likaså Siffe kyrkråtta.

Nallekyrkan riktar sig till de minsta men även större barn är välkomna och kan hitta sin plats, liksom föräldrar och far-och morföräldrar. Man kan till och med komma helt utan barn.
Andakten börjar klockan 14.30 i Ekenäs kyrka och klockan 16 i Tenala kyrka.
När andakten är slut bjuds alla på kyrksaft och kex i kyrkan, då det också ges tid för en stunds trevligt mingel.

(21.3.2018)

De allra flesta vet vad allsång går ut på. I allsången har alla chans att sjunga med i kända låtar - också fast den egna rösten känns både svag och osäker - och det låter bra.

På årets kvinnodagskväll bjuds alla sångivriga in till en ”Fantastisk allsångskonsert” med pigga, glada och svängiga men också lugnare låtar som gjorda för att sjungas gemensamt. För den som så vill går det givetvis också bra att bara lyssna.

Kvällens repertoar är tagen ur det finlandssvenska psalmbokstillägget som togs i bruk i församlingarna hösten 2016 och som omfattar 147 äldre och yngre, omtyckta och användbara sånger som det är lätt att sjunga med i. Det handlar om sånger som till exempel Du är helig, du är hel och Jesus du som älskar oss, som många känner igen från sitt eget skriftskolläger redan från och med 80-talet.

Som försångare i allsången medverkar en del av församlingens egen personal, både proffsmusiker och amatörer. I fyramannabandet spelar Niels Burgmann, Niklas Bagge, Tapsa Laasonen och Kjell Wikström.

Inträdet till konserten går till evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar som via Kyrkans Utlandshjälp detta år stöder fattiga och hungrande i Sydsudan men också här hemma i Finland där stödet kanaliseras via matbankerna.

Det utlovas även kaffe med dopp under konserten som hålls torsdag 8 mars kl. 19 i Ekenäs församlingshem.

(1.3.2018)