Ekenaslucia2018AliceAbb web

Foto: Fotofabriken

I tre veckors tid har allmänheten kunnat rösta på sin favorit i luciavalet i Ekenäsnejden. Omröstningen är nu avslutad och rösterna räknade. Under treveckorsperioden röstade 785 personer. Flest röster fick kandidat nummer 2, Alice Äbb, 16, som valts till Ekenäs Lucia 2018. Hon kröns på traditionellt sätt till sitt uppdrag på luciadagen, torsdagen den 13 december kl. 18 i Ekenäs kyrka av kyrkoherde Anders Lindström som håller kröningstalet.

Tillsammans med sina två luciatärnor Saga Erlin och Isabelle Hällfors ska lucia sprida ljus och glädje bland Ekenäsbor i alla åldrar - vid föreningsjulfester, i daghem och i vårdenheter. Det är nu möjligt att boka ett luciaframträdande genom att ringa bokningsnumret 044-755 3610.

Luciainsamlingen, som löpt jämsides med röstningen och som stöder julhjälpen till barn och familjer på Ekenäsnejdens svenska församlings område, fortsätter under hela luciasäsongen fram till avslutningen i Ekenäs församlingshem på trettondagen den 6 januari kl. 16.

(26.11.2018)

Slutligt valresultat i Ekenäsnejden

Församlingsmedlemmarna i Ekenäsnejdens svenska församling har valt ledamöter till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2019-2022. I valet har röstberättigade medlemmar valt 14 ledamöter (tidigare 17) till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 (tidigare 14) ledamöter till församlingsrådet. Antalet ledamöter i de båda förtroendeorganen har i enlighet med Kyrkoordningen kap. 10 § 9 reducerats sedan senaste val på grund av minskat medlemsantal i samfällighetens församlingar.

Röstningsprocenten i Ekenäsnejden stannade på 13,5 %, vilket betyder en sänkning på cirka 1,8 % jämfört med valet 2014. 1080 församlingsmedlemmar deltog i valet. Av dessa röstade 390 på den egentliga valdagen medan 690 röstade på förhand. På Ekenäsnejdens område kunde man välja mellan tretton olika förhandsröstningsställen.

Orsaken till den något minskade röstningsaktiviteten i jämförelse med föregående val har sannolikt flera orsaker. Inför valet 2014 fanns det ett allmänt intresse för att säkra påverkningsmöjligheterna i den nya Ekenäsnejdens svenska församling, som bildades av de fyra tidigare församlingarna i Ekenäsnejden.

Sammansättningen i förtroendeorganen för mandatperioden 2019-2022 är delvis densamma. I församlingsrådet i Ekenäsnejden sitter 8 ledamöter kvar under nästa fyraårsperiod medan 4 är nyinvalda. I gemensamma kyrkofullmäktige är motsvarande siffror för Ekenäsnejdens representanter 6 sittande och 8 nyinvalda.

Genom församlingsvalet har församlingsmedlemmarna gett fullmakt åt de förtroendevalda att förvalta ekonomi och strukturer i församlingen och i samfälligheten.

Valnämnden har fastställt valresultatet på sitt möte den 18.11.2018.

 

Valresultatet med samtliga invalda och suppleanter finns på
https://www.forsamlingsvalet.fi/resultat

Resultat för gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet

(18.11.2018)

Torsdagen den 8.11 kl. 19 arrangerar Ekenäsnejdens svenska församling sitt årliga samtal i anslutning till Bokkalaset med temat Se samtiden genom historien - ett samtal om historien, samtiden & framtiden.

Kyrkoherde Anders Lindströms gäst denna gång är Sture Lindholm, läraren och författaren som lyft upp närhistorien i ett nationellt perspektiv.

Samtalet kommer beröra frågor om varför kunskap om historien är viktig för vår samtid och vår framtid. Försvinner det historiska perspektivet i den digitala cyberrymden? Vad betyder det att känna sina rötter? Frågeställningarna är färgade av värdens eget intresse för samhällsutveckling och reflektion över det som sker just där församlingen finns – mitt i livet.

Samtalet, som arrangeras i samarbete med Bokkalaset, förs i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1 och inträdet är fritt.

 

Den årliga traditionen med en litterär högmässa i Ekenäs kyrka, där en inbjuden gäst talar, fortsätter.

I årets högmässa söndagen den 11.11 består predikan av ett urval dikter ut författaren Tua Forsströms nya diktsamling Anteckningar. Tua Forsström själv är uppläsare och dikterna varvas med musik spelad av Annika Palm-Doumenge på piano och Annemarie Åström på violin.

Högmässan inleds kl. 10 och räcker ca en timme. Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Bokkalaset.

(4.11.2018)

I takt med att hösten djupnar och kvällarna blir mörkare växer behovet av tända ljus. I mörka december kommer vanligtvis lucia och lyser upp vardag och julfest. Men för att Ekenäs skall få sin egen lucia behöver arrangörerna allmänhetens hjälp. Kandidatanmälningar tas emot fram till och med den 28 oktober och de beaktas i den ordning de kommer in. Fem flickor får plats i luciaföljet.

Sedan 2015 är församlingen arrangör för luciaverksamheten i Ekenäs. Den som vill nominera en luciakandidat kan skicka in hennes fotografi med uppgifter om namn, ålder, telefonnummer och musikvitsord jämte sina egna kontaktuppgifter till Ekenäsnejdens svenska församlings pastorskansli, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs.

Det går också bra att skicka anmälningar per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Gunilla är en av församlingens diakoniarbetare och hon berättar att alla intäkter från den kommande luciainsamlingen kommer att gå till församlingens egen julhjälp. Hjälpen delas ut på hela församlingens område och stöder både barn, ungdomar och vuxna.

Man kan också anmäla sig själv. Som kandidat passar flickor i åldern 16-23 år från hela församlingens område.

(12.10.2018)

Kandidatuppställningen avslutades måndagen 17.9 kl. 16.00 och Ekenäsnejdens svenska församlings kandidater är följande:

min kyrka violett vgrt

VÅR FÖRSAMLING

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Lea Adolfsson, företagare, fastighetsmäklare
Ingmar Asplund, officer, major
Ann-Christine Forsell, EM., företagare
Camilla Forsström, merkonom
Ole Hindrén, agrolog
Jan Holmberg, företagare, ekonomikonsult
Rabbe Kajander, jordbrukare, agrolog
Timo Laurila, kaptenlöjtnant i.a.
Johanna Lind, sjuksköterska, vårdlärare
Henrik Lindholm, jordbrukare
Bjarne Lindroos, företagare
Bengt Lundström, agronom
Ove Molander, lärare
Stig Nyberg, pensionär
Minna Opara, skrivtolk, restonom YH
Ilse Sundström, pensionär, lektor
Annina Svensson, verksamhetsledare
Johanna Wasström, agrolog
Karl von Smitten, professor, läkare

FÖRSAMLINGSRÅDET

Lea Adolfsson, företagare, fastighetsmäklare
Ingmar Asplund, officer, major
Ann-Christine Forsell, EM., företagare
Tanja Eriksson, egenföretagare, köpman
Camilla Forsström, merkonom
Ole Hindrén, agrolog
Jan Holmberg, företagare, ekonomikonsult
Rabbe Kajander, jordbrukare, agrolog
Timo Laurila, kaptenlöjtnant i.a.
Johanna Lind, sjuksköterska, vårdlärare
Henrik Lindholm, jordbrukare
Tua Lindqvist, närvårdare
Bengt Lundström, agronom
Ove Molander, lärare
Stig Nyberg, pensionär
Minna Opara, skrivtolk, restonom YH
Ilse Sundström, pensionär, lektor
Johanna Wasström, agrolog
Karl von Smitten, professor, läkare

 

GEMENSKAP OCH AKTIVITET I FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Ghita Aschan, FM
Torolf Bäckman, pensionär
Mona Böhme, sysselsättningskoordinator
Marianne Isaksson-Heimberg, pensionerad byråtjänsteman
Mikael Metsämäki, handledare
Carl-Gustav Måsa, pol. kand.
Ringa Sandelin, pensionär
Guy Sundström, pensionerad bankman

FÖRSAMLINGSRÅDET

Ghita Aschan, FM
Torolf Bäckman, pensionär
Mona Böhme, sysselsättningskoordinator
Marianne Isaksson-Heimberg, pensionerad byråtjänsteman
Mikael Metsämäki, handledare
Carl-Gustav Måsa, pol. kand.
Ringa Sandelin, pensionär
Guy Sundström, pensionerad bankman

________________
Mer information om församlingsvalet.

(NL 25.9.2018)

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Vid församlingsvalet 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda också i din församling. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas, hur församlingens pengar används och vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet. Nu finns det chans att påverka! Läs mera här.

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt.

min kyrka bl vgrt min kyrka orange vgrt min kyrka violett vgrt

 (NL8.8.2018)

 

Ekenäsnejdens svenska församling har redan deltagit och kommer att delta i nejdens bydagar.

Bromarfnatten ägde rum 30.6 och under den dagen hade församlingen kyrkan öppen för besökare kl. 9-12. Det var församlingspastorn Wille Westerholm som var på plats i kyrkan.

Lördagen den 28.7 nalkas det Tenaladagen och fr.o.m. kl. 10 kommer församlingen att ha en hel del program. Vid vårt tält vid gamla bokhandeln (Sockenvägen 14) ordnas det lekar och tävlingar både för stora och små och därtill säljer vi hemgjord lemonad och Bibelbält kex. I Tenala kyrka kommer det att ordnas en guidad tur kl. 12 av Anders Lindström och sedan håller Anne Hätönen en minikonsert kl. 13.

Sedan har vi följande veckoslut Snappertuna dagen, 4.8. Där kommer vi att bidra med information inför det kommande församlingsvalet 18.11 och är du intresserad av frivilligarbete, då skall du komma och söka upp oss vid vårt kännspaka gröna tält, så får du mera information.

Varmt välkomna att träffa oss på både Tenaladagen och Snappertuna dagen. 

(NL16.7.2018)

Fredagen den 18 maj vandrade nio pilgrimer mellan Täktom kapell och Lappviks kyrka. En av pilgrimerna på den 19 km långa vandringen delade frikostigt med sig av sin lokalkännedom. Vädret var strålande, sol hela dagen. 

Kjell Wikström har gjort ett poddavsnitt om pilgrimsvandring. Ett samtal om pilgrimsvandring och pilgrimer och praktiskta arrangemang kring vandring. 

Ni kan lyssna på avsnittet via länken: https://soundcloud.com/kjell-wikstr-m/podden-aprapa-pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring

Täktom altare  Täktom

Alla bilder är från pilgrimsvandringen 18.5.2018

(NL30.5.2018)