Söndagen den 5 maj kl. 12 bjuder Ekenäsnejdens svenska församling in till ett försomrigt sångevenemang i Ekenäs kyrka - både med allsång och körsång. Det finns glädje att hämta ur sångens och musikens källa och i det här evenemanget görs det tillsammans. Sångtillställningen är samtidigt ett insamlingstillfälle för Kyrkans Utlandshjälp genom den kollekt som samlas in till stöd för världens fattiga och i synnerhet för barns och ungas skolgång i Uganda.

I sångevenemanget medverkar flera körer som är aktiva på orten. Under Monica Henrikssons ledning framförs en del av sångerna av barnkörerna Primo och Secondo, Ekenäs Ungdomskör och Girls’n Qvinns. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören sjunger under ledning av Pia Nygård, Anders Storbacka är organist. Ytterligare instrumentalister medverkar. 

Programmet leds av kyrkoherde Anders Lindström, som också står för en avslutningsandakt, och Anna Lindblad. Kaj-Mikael Wredlund medverkar från Kyrkans Utlandshjälp. 

Tillställningen, som räcker en timme och bandas för tv och radio, är ett samarbete mellan församlingen, Kyrkans Utlandshjälp och Yle Fem. Programmet sänds i Yle Vega 23.6 kl. 13.03 och i Yle Fem 18.8 kl. 12.

(30.4.2019)

Vid sin session den 11 april 2019 har Borgå domkapitel kontrollräknat och fastställt valresultatet och valdeltagandet i andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift.

I valet fick kyrkoherde Bo-Göran Åstrand sammanlagt 309 röster och valdes till stiftets nya biskop. Direktor Sixten Ekstrand fick sammanlagt 265 röster.

Valdeltagandet i valets andra omgång var 87,9 procent. Sammanlagt 704 personer var röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer. Av dem röstade sammanlagt 619 personer. I valet gavs 43 blanka röster och 2 röster förkastades.

Åstrand tillträder som biskop den 1.9 då nuvarande biskopen Björn Vikström blir universitetslektor vid Åbo Akademi. Åstrand vigs till biskop i Borgå domkyrka 29 september.

Källa: Kyrklig tidningstjänst

(11.4.2019)

I biskopsvalets första omgång som hölls tisdagen den 19.3 gick biskopskandidaterna Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand vidare till den andra omgången.

Valets andra omgång hålls den 10.4.

Läs hela nyheten här.

(20.3.2019)

Söndagen den 17 mars bjuds publiken på ett unikt musik- och poesiprogram i Ekenäs kyrka när författarna Tua Forsström och Jyrki Kiiskinen läser dikter på svenska och finska ur Forsströms bok Anteckningar (fi. Merkintöjä). Dikterna i boken, som handlar om ett älskat barns död, aktualiserar den svåra frågan vad vi skall ta oss till med den sorg vi har att leva med efter de största förlusterna i livet. Dikterna har översatts av Kiiskinen.

I programmet möter Forsströms texter musik av Claude Debussy, Kaija Saariaho och Clara Schumann. Musiken har sammanställts och framförs av Annemarie Åström, violin och Annika Palm, piano.

Spring inte ut i natten älskling framförs i sin helhet för andra gången, det första framförandet skedde senaste höst i Helsingfors och ytterligare två ingår i planerna, ett av dem i Stockholm.

Programmet som arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling börjar klockan 16.
Inträdet är fritt, programblad säljs vid ingången.

Boken Anteckningar finns att köpa efter tillställningen.

(11.3.2019)

Professor och biskop emeritus Gustav Björkstrand håller ett föredrag om Sigfrid Aronus Forsius måndagen den 11 mars 2019 klockan 19 i Ekenäs  församlingshem, Larssonsvägen 1. Tillställningen arrangeras av Ekenässällskapet och Ekenäsnejdens svenska församling.

 

Sigfrid Aronus Forsius

För 400 år sedan fick Ekenäs en ny kyrkoherde. Sigfrid Aronus Forsius, en märklig man i 60-årsåldern "deporterades" hit efter en förunderlig och mångskiftande karriär.

Forsius hade verkat på många håll i dåvarande Svea rike, som präst, naturfilosof, matematiker, lantmätare och astronom. Han hade gett ut almanackor och i anslutning till dem prognostikor, ett slags astrologiska spådomar. Han hade översatt religiösa och vetenskapliga texter och också själv skrivit psalmer.

Han hade varit domkyrkopredikant i Reval, fältpräst och hovpredikant, senare professor i astronomi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Stockholm.

Forsius arbete som astronom har senare hedrats med att han fått ge namn åt asteroiden, 3223 Forsius.

Att Forsius år 1620 blev kyrkoherde i Ekenäs, torde åtminstone delvis bero på att han var en grälsjuk person som lätt kom i konflikt med medmänniskor och myndigheter. Ibland uppträdde han dessutom berusad i officiella sammanhang. Efter en större konflikt blev han av med sitt prästämbete och tjänsten som kunglig astronom i Stockholm och hamnade i Ekenäs, rikets då minsta stad.

I sin bok om persongatunamn i Ekenäs skriver Magnus Cederlöf om Forsius bland annat:

" I Ekenäs blev han snabbt känd som en flitig astronom. Enligt den lokala traditionen skulle han ha legat på Kvarnbacken såväl sommar som vinter med blicken på himlavalvet: Här fick den märkliga renässansmänniskan och mystikern utlopp för sin stora passion i livet – att studera stjärnor. En orolig själ hade till slut fått ett visst mått av ro får vi förmoda. Forsius avled i sin tjänst år 1624."

"Sigfrid Aroni gata i Ekenäs är det första persongatunamnet som getts för att hedra en icke-kunglig person. Detta tyder på att man i ett tidigt skede förstod Forsius storhet. Ett minnesmärke över honom restes år 1924 i den östra ändan av huvudskeppet i Ekenäs kyrka. Senare har forskningsinstitutet Aronia, som fungerar i anslutning till yrkeshögskolan Novia, fått sitt namn efter Forsius."

(Ur Magnus Cerderlöf: Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata, Västnyländska kultursamfundet 2017.)

(26.2.2019)

Var mår vi bäst och vilka är kriterierna? Innebär ekonomisk utveckling höjd livskvalitet?

Dessa och många flera frågor kommer att penetreras i Kyrkoherdens kolumn torsdagen den 28.2 när kyrkoherde Anders Lindström samtalar med sin gäst, doktor Tomas Hanell från Karis. Hanell har forskat i ämnet livskvalitet och torsdagskvällens samtal kommer att kretsa kring frågor om värderingar och attityder.

Kyrkoherdens kolumn har bjudit in till publika samtal ett par gånger i året sedan våren 2008. Denna veckas samtal förs i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1 och börjar klockan 18.30. Samtalet varvas med musikinslag.  

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling och inträdet är fritt.

(24.2.2019)

Under de närmaste veckorna genomför Ekenäsnejdens svenska församling en enkel marknadsundersökning i form av en enkät som distribueras till alla medlemshushåll. Distributionen sker med församlingstidningen Mitt i livet som når medlemmarna denna vecka.

Enkätens syfte är att undersöka kommunikationen mellan Ekenäsnejdens svenska församling och dess medlemmar samt att höra medlemmarnas åsikt om församlingens verksamhet.

Enkäten är skapad i samarbete med tradenomstuderande Natalie Lindholm och resultatet kommer att användas i hennes examensarbete samt i utvecklingen av församlingens verksamhet.

Svaren i enkäten behandlas konfidentiellt, vilket innebär att deltagandet sker anonymt och svaren inte kan kopplas till avsändaren utan hens eget medgivande.

Enkäten består av fyra delar och tar endast 5 minuter att besvara. Den finns också på församlingens webbplats ekenasnejdensforsamling.fi där den kan besvaras elektroniskt. Svar tas emot till och med den 10 februari.

Resultatet av undersökningen beaktas vid kommande verksamhetsplanering.

(23.1.2019)

Under julhelgen kan man ta del av en mängd olika tillställningar i Ekenäsnejdens kyrkor, församlingshem samt i utlokaliserade evenemang på andra ställen.

I Snappertuna kan man inleda sitt julfirande med att besöka den tvåspråkiga julfreden i Raseborgs slottsruiner. I år ordnas andakten lördag 22 december klockan 18 och i den medverkar bland andra Ekenäs lucia med tärnor och kören Cajorna. Besökare uppmanas att bidra till stämningen genom att bära med sig en egen LED-lykta. Likaså uppmanas man att ta med en slant till kollekten. 

På söndag 23.12 har man möjlighet att sjunga de vackraste julsångerna och vara med om en andakt i Furuborg i Skogby klockan 16. De vackraste julsångerna sjungs även söndagen den 30 december klockan 17 när kören Stora fröjden besöker Bromarvs kyrka för att sjunga med och för besökarna. Också Tenala-Bromarvs lucia medverkar. Och som brukligt vid dessa sångtillställningar samlas det in en kollekt, det här året för världens barn.

På julaftonen klockan 12 ordnas julmiddag i Tenala församlingshem för dem som upplever ensamhet under helgen, eller som av annan anledning önskar ett meningsfullt julfirande tillsammans med andra. Middagen är öppen för alla. Den inleds med en julandakt och senare avlägger julgubben ett besök.

I Ekenäsnejden finns det många möjligheter att gå i julkyrka. Redan i god tid veckan innan jul bjuds daghem och dagvårdsgrupper in till barnens julkyrka i flera repriser. Skolorna förlägger också gärna ett gudstjänstbesök just i advents- eller jultid.

På julaftonen firas fem olika julböner i Ekenäs kyrka. Klockan 13 inleder man med nallejulbön för och med de allra yngsta barnens familjer med sång av små barn. Därefter kan man delta i svenskspråkiga julböner klockan 14, 15 och 17, där en barn- och ungdomskör, gruppen Six Notes och Mathias Löfstedt i nämnd ordning medverkar med sång. Klockan 16 hålls en finskspråkig julbön i Ekenäs.

Svenskspråkiga julböner ordnas också i Tenala och Snappertuna klockan 15 och i Bromarv klockan 16.30 medan de finskspråkiga hålls klockan 13.30 i Tenala, klockan 15 i Bromarv och klockan 16 i Snappertuna. I Tenala medverkar Ami Aspelund med sång, i Bromarv Suvi Gräsbeck och i Snappertuna Christa Pihlström på cello.

På juldagsmorgonen kan man gå i julotta i nejdens alla fyra kyrkor: klockan 6 i Ekenäs och Tenala samt klockan 8 i Bromarv och Snappertuna. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören medverkar både i Ekenäs och Snappertuna.

Trettondagen söndag 6 januari firas i Ekenäsnejden med gemensam julfest klockan 16 i Ekenäs församlingshem. Festen inleds med gudstjänst för att sedan övergå i servering och program, däribland Ekenäs lucias sista framträdande för säsongen. Skjuts ordnas efter behov både från Tenala, Snappertuna och Bromarv. Man meddelar om skjutsbehov per telefon 019-2411060 vardagar kl. 9-13, senast torsdag 3.1.

(19.12.2018)