Skriv ut

Församlingsmedlemmarna i den nya församlingen Ekenäsnejdens svenska församling har valt ledamöter till församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige.

Röstningsprocenten steg till 15,3 % vilket betyder en ökning på cirka 50% i jämförelse med valet 2010. 1306 församlingsmedlemmar deltog i valet.

Orsaken till den ökade aktiviteten står sannolikt att finna i flera orsaker;  det personligt hemskickade röstningskortet, möjligheter till förhandsröstning på torg och i butiker och inte minst intresse för den nya församlingen och dess framväxt.

Sammansättningen i församlingsrådet genomgick en förnyelse och samma trend kan också skådas bland de invalda ledamöterna från Ekenäsnejdens svenska församling till gemensamma kyrkofullmäktige.

Förverkligandet av församlingsvalet blev den första stora gemensamma satsningen på den nya församlingens stora geografiska yta. En större gemenskap och ett delat ansvar har vuxit fram under hösten. Konturerna för den nya helheten och dess verksamhetsförutsättningar har blivit tydligare.

Genom församlingsvalet har församlingsmedlemmarna gett fullmakt åt de förtroendevalda att förvalta ekonomi och strukturer i församlingen och i samfälligheten.

 

VALRESULTAT 2014

Invalda i gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda i församlingsrådet

Röstningsprocent totalt 15,3%

Förhandsröstande 9 %

Hemmaröstande 0,6 %

16-17 år/kvinnor 13,3 %
16-17 år/män 4,4 %

(10.11.2014)

___________