Sedan en dryg vecka tillbaka har gudstjänstlivet i församlingarna tagit ett första steg framåt mot en normalisering. Det är åter möjligt att fira gudstjänster tillsammans, om än i begränsad utsträckning.

Sedan den 1 juni kan gudstjänster firas med upp till 100 personer i Ekenäs kyrka. Begränsningen i antalet närvarande beror på kravet på säkerhetsavståndet på 1-2 meter och hygienrestriktionerna som fortfarande gäller vid offentliga samlingar. Detta för att trygga allas säkerhet och minimera smittorisken mellan människor.

I de övriga kyrkorna i Ekenäsnejden begränsas antalet personer, som på samma gång befinner sig i kyrkorummet, till 50. I begravningskapellet i Ekenäs är det tills vidare tillåtet att ta in 30 personer samtidigt.

Personbegränsningarna gäller tills vidare vid alla samlingar och konserter som ordnas i kyrkobyggnaderna i nejden. Utomhus är det möjligt att samlas i större skara.

(11.6.2020)