Församlingens kyrkor är söndagsöppna för samtal, bön och enskild nattvard under den rådande epidemitiden enligt schemat nedan. Enligt rådande restriktioner bör inte fler än 10 personer befinna sig samtidigt i kyrkobyggnaden. Alla ombeds respektera reglerna att stanna hemma om man har förkylningssymptom samt att använda handsprit och hålla avstånd till eventuella övriga personer i kyrkorummet.

Ekenäs kyrka
Alla söndagar och långfredagen kl. 10-12, måndag-torsdag i stilla veckan kl. 19.30-20.30 (lördag stängt), annandag påsk kl. 18-19.

Tenala kyrka
5.4 kl. 10 | 9.4 kl. 20 | 10.4 kl. 10 | 12.4 kl. 10 | 26.4 kl. 10 | 3.5 kl. 18

Snappertuna kyrka
5.4 kl. 12 | 9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 | 12.4 kl. 12 | 19.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12

Bromarvs kyrka
9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 |12.4 kl. 12 | 26.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12

 

Videogudstjänster från Ekenäs kyrka

Församlingen sänder söndagsgudstjänsten i form av en predikogudstjänst i församlingens YouTube-kanal, som nås via församlingens webbplats. I gudstjänsten medverkar och deltar enbart anställda.

Efter gudstjänsten öppnas kyrkan för enskild bön och samtal med en anställd eller för enskild nattvard.

Länk till www.ekenasnejdensforsamling.fi 

Länk till församlingens YouTube-kanal

 

Tveka inte att kontakta

Den som behöver stöd under andra tider än de som nämns ovan uppmanas att kontakta församlingens präster per telefon. Prästerna är beredda att ställa upp för samtal.

Länk till prästernas och övriga anställdas kontaktuppgifter

 

Kyrkoherdens brev till församlingen

Kyrkoherde Anders Lindström skriver i sitt brev till församlingens medlemmar att bönen känner inga gränser. Ett tänt ljus hemma samlar våra tankar till bön och omsorg om nära och kära och alla som gör insatser i kampen mot coronasmittan på olika sätt...

Länk till kyrkoherdens brev

(21.3.2020)