MIL1 2020parm

Församlingstidningen Mitt i livet, som utkommit med samma layout under sin fem år långa utgivning sedan den nya församlingens start, har från och med första numret 2020 ett nytt utseende. Pärmbilden är i fortsättningen ett helsidesfotografi.

De största förändringarna i utseendet finns på verksamhetssidorna och på sidorna med innehållsförteckning och annonsbetonat material.

Innehållet kommer även i fortsättningen att bestå av temabaserade artiklar, notiser om aktualiteter samt information om församlingens pågående och kommande verksamhet under viss tid.

Tidningen har under hela utgivningen tryckts på miljövänligt papper. Den förnyade tidningen trycks numera på 100-procentigt returpapper med högsta miljöstandard och EU-miljömärkning.

Mitt i livet, som under drygt fyra år varit en 40-sidorsutgåva, begränsades under 2019 till 36 sidor på grund av höjda avgifter för postutbärningen som är beroende av vikt. Tidningen utkommer fyra gånger i året med 36 sidor och inför påsk med ett tunnare extra påsknummer.

(13.1.2020)