Som långvarig sed är ordnas även i år ett bokkalasprogram i församlingen.

Torsdagen den 7 november kl. 18  bjuds allmänheten på ett publikt samtal med rubriken "Jag, farmor & livet". Evenemanget hålls i Ekenäs församlingshem där kyrkoherde Anders Lindström och skådespelaren Riko Eklundh samtalar med varandra.

Riko firar 30 år som skådespelare i år. Samtalet, med avstamp i boken om farmor, handlar också om kommunikation och vad som krävs när man vill förmedla ett budskap till publik, läsare och åhörare. Det handlar om sårbarheten men också glädjen att få dela viktiga saker i livet.

På söndag i bokkalasveckan den 10 november välkomnas alla till en litterär högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka. I högmässan predikar Karin Erlandsson, författare och kulturredaktör från Mariehamn.
Kyrkoherde Anders Lindström leder högmässan och som kantor fungerar Inkeri Aittola. Högmässan radieras.

Arrangör för båda tillställningarna är Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Bokkalaset i Ekenäs.

(25.10.2019)