Söndagen den 5 maj kl. 12 bjuder Ekenäsnejdens svenska församling in till ett försomrigt sångevenemang i Ekenäs kyrka - både med allsång och körsång. Det finns glädje att hämta ur sångens och musikens källa och i det här evenemanget görs det tillsammans. Sångtillställningen är samtidigt ett insamlingstillfälle för Kyrkans Utlandshjälp genom den kollekt som samlas in till stöd för världens fattiga och i synnerhet för barns och ungas skolgång i Uganda.

I sångevenemanget medverkar flera körer som är aktiva på orten. Under Monica Henrikssons ledning framförs en del av sångerna av barnkörerna Primo och Secondo, Ekenäs Ungdomskör och Girls’n Qvinns. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören sjunger under ledning av Pia Nygård, Anders Storbacka är organist. Ytterligare instrumentalister medverkar. 

Programmet leds av kyrkoherde Anders Lindström, som också står för en avslutningsandakt, och Anna Lindblad. Kaj-Mikael Wredlund medverkar från Kyrkans Utlandshjälp. 

Tillställningen, som räcker en timme och bandas för tv och radio, är ett samarbete mellan församlingen, Kyrkans Utlandshjälp och Yle Fem. Programmet sänds i Yle Vega 23.6 kl. 13.03 och i Yle Fem 18.8 kl. 12.

(30.4.2019)