Vid sin session den 11 april 2019 har Borgå domkapitel kontrollräknat och fastställt valresultatet och valdeltagandet i andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift.

I valet fick kyrkoherde Bo-Göran Åstrand sammanlagt 309 röster och valdes till stiftets nya biskop. Direktor Sixten Ekstrand fick sammanlagt 265 röster.

Valdeltagandet i valets andra omgång var 87,9 procent. Sammanlagt 704 personer var röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer. Av dem röstade sammanlagt 619 personer. I valet gavs 43 blanka röster och 2 röster förkastades.

Åstrand tillträder som biskop den 1.9 då nuvarande biskopen Björn Vikström blir universitetslektor vid Åbo Akademi. Åstrand vigs till biskop i Borgå domkyrka 29 september.

Källa: Kyrklig tidningstjänst

(11.4.2019)