Professor och biskop emeritus Gustav Björkstrand håller ett föredrag om Sigfrid Aronus Forsius måndagen den 11 mars 2019 klockan 19 i Ekenäs  församlingshem, Larssonsvägen 1. Tillställningen arrangeras av Ekenässällskapet och Ekenäsnejdens svenska församling.

 

Sigfrid Aronus Forsius

För 400 år sedan fick Ekenäs en ny kyrkoherde. Sigfrid Aronus Forsius, en märklig man i 60-årsåldern "deporterades" hit efter en förunderlig och mångskiftande karriär.

Forsius hade verkat på många håll i dåvarande Svea rike, som präst, naturfilosof, matematiker, lantmätare och astronom. Han hade gett ut almanackor och i anslutning till dem prognostikor, ett slags astrologiska spådomar. Han hade översatt religiösa och vetenskapliga texter och också själv skrivit psalmer.

Han hade varit domkyrkopredikant i Reval, fältpräst och hovpredikant, senare professor i astronomi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Stockholm.

Forsius arbete som astronom har senare hedrats med att han fått ge namn åt asteroiden, 3223 Forsius.

Att Forsius år 1620 blev kyrkoherde i Ekenäs, torde åtminstone delvis bero på att han var en grälsjuk person som lätt kom i konflikt med medmänniskor och myndigheter. Ibland uppträdde han dessutom berusad i officiella sammanhang. Efter en större konflikt blev han av med sitt prästämbete och tjänsten som kunglig astronom i Stockholm och hamnade i Ekenäs, rikets då minsta stad.

I sin bok om persongatunamn i Ekenäs skriver Magnus Cederlöf om Forsius bland annat:

" I Ekenäs blev han snabbt känd som en flitig astronom. Enligt den lokala traditionen skulle han ha legat på Kvarnbacken såväl sommar som vinter med blicken på himlavalvet: Här fick den märkliga renässansmänniskan och mystikern utlopp för sin stora passion i livet – att studera stjärnor. En orolig själ hade till slut fått ett visst mått av ro får vi förmoda. Forsius avled i sin tjänst år 1624."

"Sigfrid Aroni gata i Ekenäs är det första persongatunamnet som getts för att hedra en icke-kunglig person. Detta tyder på att man i ett tidigt skede förstod Forsius storhet. Ett minnesmärke över honom restes år 1924 i den östra ändan av huvudskeppet i Ekenäs kyrka. Senare har forskningsinstitutet Aronia, som fungerar i anslutning till yrkeshögskolan Novia, fått sitt namn efter Forsius."

(Ur Magnus Cerderlöf: Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata, Västnyländska kultursamfundet 2017.)

(26.2.2019)