Var mår vi bäst och vilka är kriterierna? Innebär ekonomisk utveckling höjd livskvalitet?

Dessa och många flera frågor kommer att penetreras i Kyrkoherdens kolumn torsdagen den 28.2 när kyrkoherde Anders Lindström samtalar med sin gäst, doktor Tomas Hanell från Karis. Hanell har forskat i ämnet livskvalitet och torsdagskvällens samtal kommer att kretsa kring frågor om värderingar och attityder.

Kyrkoherdens kolumn har bjudit in till publika samtal ett par gånger i året sedan våren 2008. Denna veckas samtal förs i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1 och börjar klockan 18.30. Samtalet varvas med musikinslag.  

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling och inträdet är fritt.

(24.2.2019)