Under julhelgen kan man ta del av en mängd olika tillställningar i Ekenäsnejdens kyrkor, församlingshem samt i utlokaliserade evenemang på andra ställen.

I Snappertuna kan man inleda sitt julfirande med att besöka den tvåspråkiga julfreden i Raseborgs slottsruiner. I år ordnas andakten lördag 22 december klockan 18 och i den medverkar bland andra Ekenäs lucia med tärnor och kören Cajorna. Besökare uppmanas att bidra till stämningen genom att bära med sig en egen LED-lykta. Likaså uppmanas man att ta med en slant till kollekten. 

På söndag 23.12 har man möjlighet att sjunga de vackraste julsångerna och vara med om en andakt i Furuborg i Skogby klockan 16. De vackraste julsångerna sjungs även söndagen den 30 december klockan 17 när kören Stora fröjden besöker Bromarvs kyrka för att sjunga med och för besökarna. Också Tenala-Bromarvs lucia medverkar. Och som brukligt vid dessa sångtillställningar samlas det in en kollekt, det här året för världens barn.

På julaftonen klockan 12 ordnas julmiddag i Tenala församlingshem för dem som upplever ensamhet under helgen, eller som av annan anledning önskar ett meningsfullt julfirande tillsammans med andra. Middagen är öppen för alla. Den inleds med en julandakt och senare avlägger julgubben ett besök.

I Ekenäsnejden finns det många möjligheter att gå i julkyrka. Redan i god tid veckan innan jul bjuds daghem och dagvårdsgrupper in till barnens julkyrka i flera repriser. Skolorna förlägger också gärna ett gudstjänstbesök just i advents- eller jultid.

På julaftonen firas fem olika julböner i Ekenäs kyrka. Klockan 13 inleder man med nallejulbön för och med de allra yngsta barnens familjer med sång av små barn. Därefter kan man delta i svenskspråkiga julböner klockan 14, 15 och 17, där en barn- och ungdomskör, gruppen Six Notes och Mathias Löfstedt i nämnd ordning medverkar med sång. Klockan 16 hålls en finskspråkig julbön i Ekenäs.

Svenskspråkiga julböner ordnas också i Tenala och Snappertuna klockan 15 och i Bromarv klockan 16.30 medan de finskspråkiga hålls klockan 13.30 i Tenala, klockan 15 i Bromarv och klockan 16 i Snappertuna. I Tenala medverkar Ami Aspelund med sång, i Bromarv Suvi Gräsbeck och i Snappertuna Christa Pihlström på cello.

På juldagsmorgonen kan man gå i julotta i nejdens alla fyra kyrkor: klockan 6 i Ekenäs och Tenala samt klockan 8 i Bromarv och Snappertuna. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören medverkar både i Ekenäs och Snappertuna.

Trettondagen söndag 6 januari firas i Ekenäsnejden med gemensam julfest klockan 16 i Ekenäs församlingshem. Festen inleds med gudstjänst för att sedan övergå i servering och program, däribland Ekenäs lucias sista framträdande för säsongen. Skjuts ordnas efter behov både från Tenala, Snappertuna och Bromarv. Man meddelar om skjutsbehov per telefon 019-2411060 vardagar kl. 9-13, senast torsdag 3.1.

(19.12.2018)