Slutligt valresultat i Ekenäsnejden

Församlingsmedlemmarna i Ekenäsnejdens svenska församling har valt ledamöter till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2019-2022. I valet har röstberättigade medlemmar valt 14 ledamöter (tidigare 17) till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 (tidigare 14) ledamöter till församlingsrådet. Antalet ledamöter i de båda förtroendeorganen har i enlighet med Kyrkoordningen kap. 10 § 9 reducerats sedan senaste val på grund av minskat medlemsantal i samfällighetens församlingar.

Röstningsprocenten i Ekenäsnejden stannade på 13,5 %, vilket betyder en sänkning på cirka 1,8 % jämfört med valet 2014. 1080 församlingsmedlemmar deltog i valet. Av dessa röstade 390 på den egentliga valdagen medan 690 röstade på förhand. På Ekenäsnejdens område kunde man välja mellan tretton olika förhandsröstningsställen.

Orsaken till den något minskade röstningsaktiviteten i jämförelse med föregående val har sannolikt flera orsaker. Inför valet 2014 fanns det ett allmänt intresse för att säkra påverkningsmöjligheterna i den nya Ekenäsnejdens svenska församling, som bildades av de fyra tidigare församlingarna i Ekenäsnejden.

Sammansättningen i förtroendeorganen för mandatperioden 2019-2022 är delvis densamma. I församlingsrådet i Ekenäsnejden sitter 8 ledamöter kvar under nästa fyraårsperiod medan 4 är nyinvalda. I gemensamma kyrkofullmäktige är motsvarande siffror för Ekenäsnejdens representanter 6 sittande och 8 nyinvalda.

Genom församlingsvalet har församlingsmedlemmarna gett fullmakt åt de förtroendevalda att förvalta ekonomi och strukturer i församlingen och i samfälligheten.

Valnämnden har fastställt valresultatet på sitt möte den 18.11.2018.

 

Valresultatet med samtliga invalda och suppleanter finns på
https://www.forsamlingsvalet.fi/resultat

Resultat för gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet

(18.11.2018)