Torsdagen den 8.11 kl. 19 arrangerar Ekenäsnejdens svenska församling sitt årliga samtal i anslutning till Bokkalaset med temat Se samtiden genom historien - ett samtal om historien, samtiden & framtiden.

Kyrkoherde Anders Lindströms gäst denna gång är Sture Lindholm, läraren och författaren som lyft upp närhistorien i ett nationellt perspektiv.

Samtalet kommer beröra frågor om varför kunskap om historien är viktig för vår samtid och vår framtid. Försvinner det historiska perspektivet i den digitala cyberrymden? Vad betyder det att känna sina rötter? Frågeställningarna är färgade av värdens eget intresse för samhällsutveckling och reflektion över det som sker just där församlingen finns – mitt i livet.

Samtalet, som arrangeras i samarbete med Bokkalaset, förs i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1 och inträdet är fritt.

 

Den årliga traditionen med en litterär högmässa i Ekenäs kyrka, där en inbjuden gäst talar, fortsätter.

I årets högmässa söndagen den 11.11 består predikan av ett urval dikter ut författaren Tua Forsströms nya diktsamling Anteckningar. Tua Forsström själv är uppläsare och dikterna varvas med musik spelad av Annika Palm-Doumenge på piano och Annemarie Åström på violin.

Högmässan inleds kl. 10 och räcker ca en timme. Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Bokkalaset.

(4.11.2018)