Kandidatuppställningen avslutades måndagen 17.9 kl. 16.00 och Ekenäsnejdens svenska församlings kandidater är följande:

min kyrka violett vgrt

VÅR FÖRSAMLING

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Lea Adolfsson, företagare, fastighetsmäklare
Ingmar Asplund, officer, major
Ann-Christine Forsell, EM., företagare
Camilla Forsström, merkonom
Ole Hindrén, agrolog
Jan Holmberg, företagare, ekonomikonsult
Rabbe Kajander, jordbrukare, agrolog
Timo Laurila, kaptenlöjtnant i.a.
Johanna Lind, sjuksköterska, vårdlärare
Henrik Lindholm, jordbrukare
Bjarne Lindroos, företagare
Bengt Lundström, agronom
Ove Molander, lärare
Stig Nyberg, pensionär
Minna Opara, skrivtolk, restonom YH
Ilse Sundström, pensionär, lektor
Annina Svensson, verksamhetsledare
Johanna Wasström, agrolog
Karl von Smitten, professor, läkare

FÖRSAMLINGSRÅDET

Lea Adolfsson, företagare, fastighetsmäklare
Ingmar Asplund, officer, major
Ann-Christine Forsell, EM., företagare
Tanja Eriksson, egenföretagare, köpman
Camilla Forsström, merkonom
Ole Hindrén, agrolog
Jan Holmberg, företagare, ekonomikonsult
Rabbe Kajander, jordbrukare, agrolog
Timo Laurila, kaptenlöjtnant i.a.
Johanna Lind, sjuksköterska, vårdlärare
Henrik Lindholm, jordbrukare
Tua Lindqvist, närvårdare
Bengt Lundström, agronom
Ove Molander, lärare
Stig Nyberg, pensionär
Minna Opara, skrivtolk, restonom YH
Ilse Sundström, pensionär, lektor
Johanna Wasström, agrolog
Karl von Smitten, professor, läkare

 

GEMENSKAP OCH AKTIVITET I FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Ghita Aschan, FM
Torolf Bäckman, pensionär
Mona Böhme, sysselsättningskoordinator
Marianne Isaksson-Heimberg, pensionerad byråtjänsteman
Mikael Metsämäki, handledare
Carl-Gustav Måsa, pol. kand.
Ringa Sandelin, pensionär
Guy Sundström, pensionerad bankman

FÖRSAMLINGSRÅDET

Ghita Aschan, FM
Torolf Bäckman, pensionär
Mona Böhme, sysselsättningskoordinator
Marianne Isaksson-Heimberg, pensionerad byråtjänsteman
Mikael Metsämäki, handledare
Carl-Gustav Måsa, pol. kand.
Ringa Sandelin, pensionär
Guy Sundström, pensionerad bankman

________________
Mer information om församlingsvalet.

(NL 25.9.2018)