Ekenäsnejdens svenska församling har redan deltagit och kommer att delta i nejdens bydagar.

Bromarfnatten ägde rum 30.6 och under den dagen hade församlingen kyrkan öppen för besökare kl. 9-12. Det var församlingspastorn Wille Westerholm som var på plats i kyrkan.

Lördagen den 28.7 nalkas det Tenaladagen och fr.o.m. kl. 10 kommer församlingen att ha en hel del program. Vid vårt tält vid gamla bokhandeln (Sockenvägen 14) ordnas det lekar och tävlingar både för stora och små och därtill säljer vi hemgjord lemonad och Bibelbält kex. I Tenala kyrka kommer det att ordnas en guidad tur kl. 12 av Anders Lindström och sedan håller Anne Hätönen en minikonsert kl. 13.

Sedan har vi följande veckoslut Snappertuna dagen, 4.8. Där kommer vi att bidra med information inför det kommande församlingsvalet 18.11 och är du intresserad av frivilligarbete, då skall du komma och söka upp oss vid vårt kännspaka gröna tält, så får du mera information.

Varmt välkomna att träffa oss på både Tenaladagen och Snappertuna dagen. 

(NL16.7.2018)