På söndagen den 6.5 efter högmässan i Tenala kyrka fick Ekenäsnejdens svenska församling ta emot en tavla donerad av Tua Forsström. Den är målad av Markku Kolehmainen och har inspirerats av Tuas dikt om Tenala kyrkogård. Tavlan är upphängd i Tenala församlingshem.

Tack Tua, vi skall förvalta tavlan på bästa möjliga sätt.

Tavla Tua Forsstrm

På bild från vänster Anders Lindström, Tua Forsström och Stig Nyberg.

(NL8.5.2018)