Skriv ut

Lördagen den 21.4.2018 ordnades en allkristen manifestation för asylsökande på Rådhustorget i Ekenäs. Samtliga kyrkor i Ekenäsnejden deltog i manifestationen som samlade ett 80-tal personer.

Meningen med manifestationen var att uppmärksamma finländare och omvärlden om den finländska flyktingpolitiken.
Särskilt deportationerna av asylsökande lyftes upp i manifestet. Ett deportationsstopp till nästa riksdagsval samt återinförandet av uppehållstillstånd av humanitära skäl var en konkret hälsning.

Bibeltexter om främlingar, förbön för asylsökande samt lov- och allsång inramade manifestationen som räckte drygt en timme.
Ekenäsnejdens svenska församling bjöd på rättvisemärkt kaffe och te. Speciellt kaffet hade en rykande åtgång, hela 12 liter.

Tack till alla som var med.

Länkar:

http://www.borgastift.fi/sitenews/view/-/nid/278/ngid/1/

http://www.ekumenia.fi/pa_svenska/ekumenisk_manifestation_for_kristna_asylsokare/?session=52267188

(MC26.4.2018)