På palmsöndagen den 25 mars ordnas vårens nallekyrka i Ekenäsnejdens svenska församling.

Nallekyrkan är de allra yngstas egen andaktsstund med program på den lilla människans villkor. I nallekyrkan erbjuds barnen en stund av helighet tillsammans med andra barn och vuxna. Innehållet består i huvudsak av enkla rörelsesånger, en bibelberättelse, bön och ljuständning.

Ett av rörelsemomenten utgörs av kollektgången, där var och en får bära fram sin lilla gåva till ett annat barn. Det kan röra sig om en liten slant eller en liten begagnad leksak som sedan skickas vidare till ett barn i Lettland.
Tryggheten är viktig i nallekonceptet och varje barn får därför ta med sig sitt eget favoritkramdjur. Även nallekyrkans egen Nalle finns på plats, likaså Siffe kyrkråtta.

Nallekyrkan riktar sig till de minsta men även större barn är välkomna och kan hitta sin plats, liksom föräldrar och far-och morföräldrar. Man kan till och med komma helt utan barn.
Andakten börjar klockan 14.30 i Ekenäs kyrka och klockan 16 i Tenala kyrka.
När andakten är slut bjuds alla på kyrksaft och kex i kyrkan, då det också ges tid för en stunds trevligt mingel.

(21.3.2018)