På söndag firar vi kyndelsmässodag. Dagens namn härstammar från den gamla medeltida seden att just denna dag välsigna samtliga ljus som skulle användas i kyrkan under året. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus eller bloss (jfr engelskans candle) och därav benämningen kyndelsmässodag.

Dagens evangelietext handlar om hur Jesus, enligt judisk lag, bärs fram i templet av sina föräldrar när han är 40 dagar. I templet finns Symeon, som när han ser barnet också ser Guds härlighet - ljuset - i detta barn som är en Guds gåva.

 

Tre mässor
I Ekenäsnejden firas kyndelsmässodagen med högmässa i Tenala kyrka kl. 10, kvällsmässa i Bromarvs kyrka kl. 18 och stenmässa i Ekenäs kyrka kl. 15. Stenmässan, som är en meditativ gudstjänst i ro och stillhet, förverkligas kring stenkorset där var och en får lägga ner sin börda. I stenmässan firas också nattvard. Kyrkokören medverkar.

 

Gemensamt Ansvar
I samband med kyndelsmässodagen inleds kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar som detta år samlar in medel till hungrande både i finland och i Sydsudan. Dagens kollekter tillfaller insamlingen.

(29.1.2018)