Med anledning av att Finland fyller 100 år har diplomorganist Anders Storbacka, vid söndagens musikandakt den 10.12 i Tenala kyrka, valt att spela kompositioner av finlandssvenska tonsättare. Vi får höra musik av Sulo Salonen (finlandssvensk namnet till trots), Immanuel Sikström, Torsten Stenius, Kaj-Erik Gustafsson och Lars Karlsson.

På 1950- 60- och 70-talet förnyades orgelbeståndet i Finland i stor omfattning. Istället för att reparera, restaurera och bevara fick ofta de gamla orglarna stryka på foten för att ge plats åt nya instrument i tidens anda. En orgel som undgick detta öde är Zachariassens orgel i Tenala kyrka, byggd 1887. Efter en grundlig restaurering för tio år sedan är orgeln nu i utmärkt skick. Den har 14 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Klangen är strykande och kraftig. Vid sidan av psalmspel klingar musik av Brahms, Liszt, Franck, Emil Sjögren och Otto Olsson förträffligt på orgeln.

Ann-Sofi Storbacka, som fungerar som musikalisk guide under musikstunden, delar med sig av intressanta detaljer om musiken och instrumentet, samt avslutar med en aftonandakt.

I musikandakten som börjar kl. 18 sjungs också två psalmer av finlandssvenska upphovsmän.

Inträdet är fritt. Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

8.12.2017