I likhet med tidigare år samarbetar Ekenäsnejdens svenska församling med Ekenäs Bokkalas igen detta år.

Torsdagen den 9.11 kl. 19 förs ett publikt samtal mellan kyrkoherde Anders Lindström och biskop Björn Vikström om biskopens bok Kärlekens mångfald. Eventet försiggår i församlingshemmet i Ekenäs, Larssonsvägen 1.

Biskop Vikström utgav boken först på finska (Monta rakkautta). Detta år har den svenska lätt reviderade versionen utkommit.
Med en kort historisk tillbakablick på hur kärlek och relationer uppfattats genom tiderna förs vi fram till dagens kärnfrågor. Hur hanterar vi på bästa sätt den mångfald av familjekonstellationer som existerar i vårt samhälle? Vilken är kyrkans roll? Skall kyrkan avstå vigselrätten? Hur kan man med utgångspunkt i det kristna kärleksbudskapet implementera teori om kärlek i konkreta handlingar som värnar om kärlekens mångfald?

Frågeställningarna är många och berör samtidigt det vardagliga livet.

Biskop Björn Vikström är nominerad kandidat i vårens ärkebiskopsval vilket i sig ger diskussionen en extra krydda.

Söndagen den 11.12 kl. 10 firas litterär högmässa i Ekenäs kyrka. Söndagens tema är Förlåt varandra! I högmässan predikar journalisten Camilla Lindberg, khde Anders Lindström är liturg och kantor är Niels Burgmann.

(6.11.2017)