Skriv ut

Under torsdagen skakades vår region och nejd av den tragiska olyckan där fyra personer miste livet och flera skadades när ett persontåg kolliderade med ett militärfordon.

När det allvarliga inträffar skakas vi om, livets bräcklighet blir plötsligt tydlig. I den stunden behöver många ett yttre stöd för sin oro och sina starka känslor. Men inte bara oron utan även medkänslan behöver hitta rum där den kan delas.

Under torsdagen har Ekenäs kyrka hållits öppen för spontana besök där man kunnat tända ljus och stilla sig en stund. Personal och frivilliga har dejourerat för att finnas till hands för dem som haft behov av att växla några ord.

På fredag eftermiddag är kyrkan öppen mellan kl. 16 och 18. Klockan 18 inleds en ljusandakt med textläsning, bön och musik i anledning av tragedin. I anslutning till andakten kan den som vill tända ett ljus.

Kyrkans satsning #DelaLjus - en kampanj som pågår fram till den 5.11 och förs på sociala medier - får en viktigare betydelse mot bakgrund av det skedda. Kampanjen uppmanar till att dela ljus för att motverka ensamhet. Vi behöver varandra.
(26.11.2017)