Söndag kväll den 22 oktober bjuder Ekenäsnejdens svenska församling på musikandakt i Snappertuna kyrka med temat orgelbarock från Italien.

Orgelmusik från barocken är synnerligen naturligt i Snappertuna. Den klassiska italienska orgeln hade alltid endast en manual, bihangspedal, sjungande principaler, läckra flöjter - överhuvudtaget mycket "vokal" intonation. Italienarna är ju ett sjungande folk! Orgelbyggaren Gustav Normann hade säkerligen inte den italienska barockorgeln som förebild när han i Tallinn år 1884 byggde orgeln till Snappertuna kyrka. Men esterna är också ett sjungande folk. Karaktäristiken av orgeln i Snappertuna kommer mycket nära den ovan beskrivna. Dörren öppnas därmed till en jättelik repertoar - låt vara av helt annat slag än vi vanligen hör i kyrkor på våra "lutherska" breddgrader.

Ett urval av denna repertoar får vi lyssna till under musikandakten kommande söndag kväll. Församlingens vikarierande organist Anders Storbacka spelar musik av bl.a. Pasquini, Cavazzoni, A & G Gabrieli, samt givetvis av den största tonsättaren i sin generation: Girolamo Frescobaldi. Som sista stycke spelas Frescobaldis berömda "Bergamasca" - ett finurligt variationsverk som tonsättaren själv kommenterat med orden "Chi questa Bergamasca sonarà, non pocho imparerà" – Den som spelar denna Bergamasca lär sig inte så litet!

Ann-Sofi Storbacka medverkar som guide till musiken. I samband med den avslutande andakten sjunger församlingen två av psalmbokens psalmer med italiensk upphovsman. Musikandakten börjar kl. 18 och inträdet är fritt.

(18.10.2017)