Mikaelidagen den första oktober ordnar Ekenäsnejdens svenska församling en mångsidig skördemarknad i Snappertuna. Församlingens motiv är att gynna gemenskapen och välmågan i byn och nejden och bjuder därför in till en marknad som samlar människor för att trivas tillsammans. Företagare från hela Ekenäsnejden med omgivning och lokala föreningar som vill informera om sin verksamhet är välkomna med.

Samtidigt som man vill bidra till god samhörighet uppmärksammas möjligheten för var och en att delta i ansvaret för människor som har det sämre ställt. Genom att sälja och köpa bidrar marknadsdeltagarna direkt till välgörenhet. Välgörenhetsaspekten är således en väsentlig del av hela marknadsidén och förverkligas genom att tio procent av försäljningen doneras till församlingens diakoni, som kontinuerligt stöder familjer och ensamstående på församlingens område. Loppis-försäljare bidrar enbart med minsta sedelvalör i anmälningsavgift per ekipage.

Marknaden inleds kl. 12 i Snappertuna kyrka där marknadsbesökare i alla ålderskategorier får vara med om att fira skördeandakt. Från kl. 12.30 fortsätter marknadsprogrammet på området mellan kyrkan och församlingshemmet, där William Enberg underhåller med dragspelsmusik.

Marknaden bjuder på något för alla åldrar. Barnfamiljer kan gå Siffe kyrkråttas tipspromenad och efter det avnjuta bratwurst-hot dogs från grillen eller bara avnjuta en kopp kaffe, te eller saft med dopp.
Om marknaden utvecklas till det som arrangören hoppas på kommer området att fyllas med bilar med loppis-varor och lokala och regionala försäljare bord vid bord med egna produkter, gärna från årets skörd. Givetvis hoppas man också på gynnsam väderlek för maximal trivsel på den gamla kulturplatsen mitt i Snappertuna by.

Nu är det dags att meddela sitt intresse. Försäljare kan anmäla sin medverkan i marknaden till pastorskansliet i Ekenäs vardagar kl. 9-13 på telefonnummer 019-2411060. Anmälningar tas emot fram till den 27.9.

Hostmarknad2017

Arbetsgruppen hälsar försäljare och besökare välkomna till församlingens skördemarknad som detta år ordnas i Snappertuna. Från vänster: Wille Westerholm, Ritva Mieronkoski, Daniela Lindgren, Gun-May Ekström och Petra Fagerström (längst fram).

(19.9.20179