Kammarkören Novena från Esbo ger en konsert i Bromarvs kyrka lördagen den 2 september kl. 18. Kören framför det meditativa men starka verket Requiem av Maurice Duruflé. Medverkar gör Juho Punkeri och Håkan Lindroos som sångsolister och Markus Malmgren vid orgeln. Nina Kronlund dirigerar.
Kören framför även några kända och älskade sånger och visor.

Konserten arrangeras i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling. Inträdet är fritt och programblad finns till salu vid ingången.

Novena

Maurice Duruflé (1902-1986) räknas till de mest betydande franska tonsättarna under den första hälften av 1900-talet, trots att endast c. 20 av hans verk bevarats. Den extremt självkritiske Duruflé förstörde själv under sin karriär många verk som han inte var nöjd med. Han ändrade och korrigerade även ofta sina kompositioner i åratal, innan han godkände dem för att framföras offentligt. Två av Duruflés mest kända verk är Prélude et fugue sur le nom d’Alain(1942), skrivet till minnet av den i andra världskriget stupade kompositörsvännen Jehan Alain samt Requiem, som beställdes av Duruflé redan år 1941, men som stod färdigt först 1947.

Även om Duruflé var känd för att bemästra en mycket omfattande och mångsidig orgelrepertoar, framförde han under sina otaliga konserter endast ett mycket begränsat och konservativt urval ur den, och aldrig några verk av sin tids nyaste orgelmusik. Duruflé tackade även nej till många kompositionsbeställningar; den enda beställning han veterligen accepterade och fullföljde är faktiskt Requeim, ett verk han uppenbarligen värderade högt och av vilket han kom att färdigställa hela tre versioner. Förmodligen är versionen för kör, solister och orgel den ursprungliga, på basen av vilken Duruflé sannolikt tog fram sin symfoniorkesterversion för uruppförandet år 1947. Ännu på 1970-talet arrangerade Duruflé en sista version av verket, där han till orgelackompanjemanget lade till en liten kammarensemble (stråkar, harpa och slagverk).

NOVENA är Esbo svenska församlings kammarkör, som grundades 2004. Kören har uruppfört flera verk av finländska tonsättare, bl.a. Missa Festiva av Timo-Juhani Kyllönen tillsammans med Nationaloperans orkester år 2008, Jan Takolanders jazzmässa tillsammans med Grani Big Band år 2010 samt beställningsverket Fyra sånger av Peter Hilli till texter av Edith Södergran år. 2016. Våren 2011 gav Novena ut sin första CD under skivmärket Naxos som ett led i ett tvärkonstnärligt Mariaprojekt. Åren 2014 och 2015 framförde kören Lloyd Webbers rock-opera Jesus Christ Superstar tillsammans med solister, rockband och organisten Markus Malmgren. Novenas repertoar av historisk kyrkomusik omfattar bl.a. Christoph Demantius Johannespassion från 1631, Heinrich Schütz Juloratorium samt Buxtehudes passionsverk Membra Jesu Nostri.

JUHO PUNKERI uppträder aktivt med egna konserter och verkar som solist för olika körer och orkestrar. Han har även gjort ett flertal operaroller i Finland och Tyskland. Hösten 2016 avlade Punkeri magistersexamen vid Sibelius-Akademins operautbildning under ledning av Erkki Rajamäki och har kompletterat sina studier under ledning av bl.a. Emma Kirkby, Andreas Schmidt, Martin Katz, Anssi Hirvonen, Tuuli Lindeberg och Hartmut Höll. Punkeris studier har understötts av stiftelsen Pro musica, stiftelsen Martin Wegelius minne samt Selim Eskelins stiftelse. Hösten 2015 fick Punkeri första pris i Helsingfors Liedtävling tillsammans med pianisten Maritta Manner och år 2013 tilldelades han specialpris i sångtävlingen i Villmanstrand.

MARKUS MALMGREN verkar som organist, körledare och kyrkomusiker samt undervisar bl.a. orgelspel, improvisation och ensemblespel vid Sibelius-Akademin. Han har spelat i flera orkestrar (bl.a. RSO, HSO, Tapiola Sinfonietta och Lojo Stadsorkester) och barockensembler och anlitas ofta som ackompanjatör av körer och sångare. Som Cantores Minores-körens konsertorganist har Malmgren verkat sedan 2004.

NINA KRONLUND studerade sång, kördirigering och kyrkomusik vid Sibelius-Akademin. Hon tjänstgör som kantor i Esbo svenska församling och uppträder som frilanssångare med en mångsidig repertoar som sträcker sig från musikal till tidig musik. Kronlund är dirigent för kammarkören Novena och verkar som konstnärlig ledare för Finlands svenska kyrkosångsförbund.

NinaKronlund

(18.8.2017)