Under jubileumsåret 2017 firar den lutherska kyrkan 500 år av reformation under temat Nåd. Kyrkans reformator Martin Luther har en given plats i jubileet.

Med anledning av jubileet bjuder Ekenäsnejdens svenska församling in allmänheten och hela Raseborgs prosteri, omfattande samtliga svenskspråkiga och tvåspråkiga församlingar mellan Hangö och Sjundeå, till ett psalmevenemang i Ekenäs kyrka söndagen den 7 maj kl. 16. Evenemangets huvudperson är Martin Luther, som är starkt förknippad med psalmsång och själv upphovsman till nitton av psalmerna i den finlandssvenska psalmboken.

Vid tillställningen håller teologie doktor Birgitta Sarelin ett föredrag om ”Martin Luther – den evangeliska psalmsångens fader”. Föredraget varvas med psalmsång i form av allsånger och sång av en sånggrupp samt med instrumentala inslag av kantor Niels Burgmann.

Tillställningen mynnar ut i ett festligt kyrkkaffe som serveras i kyrkan.
Inträdet är fritt.

Jubileum

(2.5.2017)