I dagarna har Ekenäsnejdens svenska församlings första poddsändning - en sändning som kan höras när- och varhelst det passar lyssnaren - introducerats på webbplatsen och i sociala medier.

Initiativtagare är ungdomsarbetsledare Kjell Wikström och sändningarna som planerats få en fortsättning återfinns under namnet Apropå. I det aktuella avsnittet ”Apropå – Om påsken” där Wikström diskuterar med kyrkoherde Anders Lindström cirklar samtalet kring deras personliga tankar om död och uppståndelse.

Välkommen att lyssna till ett samtal i påsktid!
Apropå - Om påsken...

AndersKjellWeb

(12.4.2017)