Onsdag kväll den 15 mars ordnas en kyrkokonsert i Ekenäs kyrka med Flottans musikkår. Medverkar gör solisterna Essi Rae, mezzosopran och Reino Kotaviita, bas. Konserten dirigeras av musikkaptenlöjtnant Jarkko Aaltonen.

Änglar i musiken är ett ämne som många kompositörer har behandlat i sina verk. Änglatemat behandlas vid konserten i bland annat Matti Laihos kantat Enkelipuisto.

Konserten börjar klockan 19. Inträdet är fritt, programblad säljs vid dörren till kontant betalning.
Arrangör är Flottans musikkår i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling

Marinenskonsert2017

(10.3.2017)