Frågan penetreras vid en diskussion i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1, torsdag kväll den 16 mars kl. 18.30. Aposteln Paulus är – näst efter Jesus – den person som betytt mest för kristendomens uppkomst. Ändå åtnjuter han inte allmänt anseende ens bland kristna. Vem var denne Paulus och vad ville han?

Diskussionen, som tar avstamp i boken Den radikale Paulus: Kyrkans konservativa ikon som progressiv visionär av Marcus J. Borg och John Dominic Crossan, kommer också att handla om bibeltolkning. Hur kan vi förstå bibeln, dess böcker och författare? Finns det i bibelns böcker en relevant anknytning och vägledning för vår tid?

I diskussionen, som leds av kyrkoherde Anders Lindström, deltar prästen och författaren Hilkka Olkinuora, professor emeritus Karl-Gustav Sandelin och förläggaren Tomas von Martens.

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

Paulus2017A4

(9.3.2017)