Skriv ut

Söndagen den 5.2 öppnas insamlingen Gemensamt Ansvar 2017. I Ekenäsnejden inleds insamlingen detta år i Tenala. Klockan 12 firas familjegudstjänst med små och stora, där församlingens fyraåringar på plats får en bibelberättelsebok i gåva. Efter gudstjänsten samlas man till gemensam lunch i församlingshemmet, där lunchbiljettintäkterna tillfaller insamlingen. Lunchen mynnar ut i ett programavsnitt där Yvonne Terlinden berättar om sin resa till Jordanien, ett av insamlingsmålen, tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp.

Senare på eftermiddagen firas Stenmässa i Ekenäs kyrka klockan 16. Mässan är en meditativ gudstjänst med tydlig koncentration på bön, måltid, delande och gemenskap. Avslutningsvis firas kvällsmässa i Snappertuna kyrka klockan 18. Dagens kollekter tillfaller insamlingen.

 

Vad är Gemensamt Ansvar?

Insamlingen återkommer årligen och är kyrkans och församlingarnas gemensamma storinsamling för medmänniskor i nöd – en folkrörelse för kärleken till nästan – oberoende av tro, etnicitet eller politisk åsikt.
Målet för årets insamling är identifiering och bekämpning av människohandel, som förekommer överallt, också i Finland. Genom samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry används insamlade medel till att hjälpa offer genom utveckling av stödpersonsverksamheten och den uppsökande verksamheten, men också genom konkret stöd till offren i form av inkvartering, mat, kläder, möjlighet att anlita tolk och för juridisk rådgivning med låg tröskel.

Internationellt stöder insamlingen unga syrier som flytt till Jordanien undan kriget. Stödet består av utbildning och utkomst i förebyggande syfte så att de inte faller offer för människohandel och andra former av utnyttjande.

Republikens president Sauli Niinistö öppnar insamlingen i TV1 klockan 12.00.
Insamlingens öppningsgudstjänst i Korsnäs kyrka sänds i Yle Vega klockan 13.03 och i Yle Fem klockan 15.55.

(2.2.2017)