Under veckoslutet vandaliserades gravar och gravutrustning på nya begravningsplatsen i Ekenäs.

Några besökare på begravningsplatsen upptäckte under söndagen att gravlyktor krossats och gravstenar välts omkull. Kontakt togs till församlingen som i sin tur kontaktade samfälligheten som upprätthåller begravningsplatsen.

Enligt chefen för begravningsväsendet, Carita Siltanen, har fyra gravstenar blivit välta medan åtminstone ytterligare elva gravar berörs av förstörelsen. Utöver det har ofogsmakarna gjort inristningar i begravningskapellets ytterdörr och det finns tecken som tyder på att man också försökt göra upp en brasa.

Ofoget har anmälts till polisen och allmänheten uppmanas ta kontakt med polisen (tfn 0295 413 155) om det finns information som kan leda till att skadegörarna grips.

Senaste gång något liknande inträffade var 2009. Utifrån allmänhetens tips och polisens arbete kunde de skyldiga då gripas.

(23.1.2017)