Skriv ut

Turné i Svenskfinland under våren 2017

Under år 2017 har det gått 500 år sedan reformationen. Det här uppmärksammas på olika sätt under året inom kyrkan och i lokalförsamlingarna i Svenskfinland.

Jubileumsåret till ära har skådespelaren Johan Fagerudd skrivit monologen ”Luther i enrum” som han själv turnerar med i skolor och församlingar under vårterminen. Intresset har varit stort och pjäsen har redan över 60 bokningar. I Västnyland visas den i Karis-Billnäs gymnasium och vid Ungdomens kyrkodagar på Lärkkulla under fredagen den 20.1. I Ekenäsnejden spelas pjäsen för högstadiet i Höjdens skola i Tenala och i Ekenäs högstadium för både högstadie- och gymnasieelever måndagen den 23.1. Arrangörer för skolföreställningarna är Ekenäsnejdens svenska församling och Karis-Pojo svenska församling.

Också allmänheten har möjlighet att se föreställningen. Den visas i Karis församlingshem, Centralgatan 23, söndag 22.1 kl. 16 och i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1, måndag 23.1 kl. 19.

Pjäsen utspelas i Wartburgs slott åren 1521-22. Martin Luther har av sina vänner blivit bortrövad till slottet och hålls gömd där under namnet Junker Jörg. Med sina 95 teser har Luther velat få igång en diskussion kring avlatshandel och korruption. Istället blir han bannlyst och förklaras fredlös. Brevväxlingen med vännerna är hans kontakt med omvärlden. I ensamheten försöker han förstå allt som hänt honom under de senaste åren. Om framtiden vet han inget. Vad ska hända med kyrkan? Vad kommer att ske med honom?

Kan vi som lever 500 år senare känna igen oss i Luther och hans tankar, upprördhet, engagemang? Kan vi till och med inspireras till att fundera över hur kyrkan kunde behöva reformeras idag?

Pjäsen är ca 40 min lång och publiken bjuds på möjlighet till diskussion efteråt. Kyrkostyrelsens svenska enhet (KCSA) sponsorerar pjäsen och är ansvarig för bokningar. Projektet stöds av Svenska kulturfonden.

JohanFageruddweb

Johan Fagerudd som Martin Luther.
Foto: Siri Fagerudd

(12.1.2017)