Trettondagen innebär fest i församlingen. Då samlas man till julfest med inledande gudstjänst kring helgdagens tema Jesus – världens ljus. Temat berättar om Österns vise, representerande främmande folkslag, som kom för att visa sin vördnad för den nyfödda judiska konungen, vilket tolkas som ett tecken på att Kristus är ett ljus för alla världens folk. Trettondagen påminner om att julens budskap tillhör alla och förstärker tanken på kyrkans missionsuppdrag.

Efter gudstjänsten följer servering och lekar av olika slag. Ekenäs lucia finns på plats för sitt avslutande uppdrag och hon och tärnorna avtackas för sina insatser under luciasäsongen. Också dagklubbens lilla luciafölje medverkar.

Festen hålls i Ekenäs församlingshem fredagen den 6.1.2017 kl. 16.00.
Transport från Snappertuna, Bromarv och Tenala kan beställas via pastorskansliet i Ekenäs, tfn 019-2411060 senast torsdag 5.1 kl. 12.

(3.1.2017)