Skriv ut

Sommaren är till ända och från och med ingången av september tar fritidsklubbar, grupper och kretsar åter fart när höstterminen startar på allvar i Ekenäsnejdens svenska församling på områdena Bromarv, Tenala, Ekenäs och Snappertuna. Målsättningen är att erbjuda meningsfulla mötesplatser för fritiden. Deltagandet är kostnadsfritt, enbart för servering uppbärs avgift för vuxna.

 

Är man nybliven förälder eller hemma med små barn under skolåldern bjuder församlingen in till fyra olika dagöppna familjecaféer. I Tenala församlingshem träffas man tisdagar kl. 9.30-13, i Gläntan i Langansböle fredagar kl. 9-11.30, i Österby församlingshem tisdagar kl. 9-10.30 och i Ekenäs församlingshem onsdagar kl. 9.30-11.30. I grupperna kan både föräldrar och barn umgås med och ha utbyte av andra i samma levnadsskede.

För barn under skolåldern ordnar församlingen dagklubbar med ledd sysselsättning och lek i sång- och musikrik miljö. Barn i åldern 4-6 år träffas måndagar kl. 9-12 och 3-6-åringar torsdagar kl. 9-12 i Ekenäs församlingshem. För dagklubben betalar man en liten terminsavgift. Intresserade föräldrar kan höra sig för om lediga platser hos Helena Hollmérus som är ledare för kyrkans barnverksamhet.
Temakvällar för barnfamiljer ordnas kl. 17.30-19.30 en onsdag per månad i Ekenäs församlingshem. På programmet finns lek, gemenskap, pyssel, sång och musik och kvällarna avslutas med ett ordentligt kvällsmål.

Hobby-, lek- och rörelseklubbar för skolbarn i årskurserna 1-6 finns på tre av fyra orter. I Bromarv skola ordnas en lek- och rörelseklubb fredagar kl. 12.20-13.20. I ungdomsutrymmet Downstairs i Tenala träffas juniorerna (åk 4-6) varje onsdag kl. 15-16. I Ekenäs träffas man måndagar kl. 18-19 i Ekenäs församlingshem, tisdagar kl. 18-19 i Österby församlingshem och torsdagar kl. 18-19 i Västerby skola.

Ungdomarna har möjlighet att samlas i Kulan vid Larssonsvägen 1 i Ekenäs där det är öppet hus med temaprogram varje onsdag kl. 18-22. I Downstairs i Tenala träffas ungdomar (fr.o.m. åk 7) onsdagar kl. 18.30-21. I Bromarv ordnas ungdomskvällar i samarbete med Hembygdens väl, så att församlingen ansvarar för programmet en fredagskväll i månaden.

Solkransen är en grupp för kvinnor i olika åldrar, som samlas jämna veckors tisdagar kl. 17.30-19 i Kulan i Ekenäs. Jämsides ordnas barnpassning i församlingshemmets klubblokal. I gruppen, som stöder diakoniarbetet och biståndsarbetet i församlingen, kombineras gemenskap med handarbete men det går bra att delta också utan handarbete. Verksamheten är ett samarbete med finska församlingen och var och en kan tala sitt modersmål.
I samma anda fungerar ett stickcafé i Tenala församlingshem onsdagar kl. 17.30-19.30.

För daglediga erbjuds möjlighet att delta i dagkretsar med missions- och diakonitema där man umgås, dricker kaffe och den som vill kan handarbeta. Kretsarna träffas måndagar kl. 13-14.30 och 15-16.30 i Ekenäs församlingshem och varannan tisdag kl. 13-15 i Tenala församlingshem.
En gång i månaden ordnas pensionärsträffar eller dagträffar med program för daglediga äldre på alla fyra orter.

I samarbete med Minneslots Nyland finns en stödgrupp för minnessjuka och närstående, som samlas i Ekenäs församlingshem en gång i månaden. Närmare information om gruppen ger diakonissan Carita Englund.

Kvällstid träffas flera olika intressegrupper. Kyrkobröderna samlas i Ekenäs församlingshem kl. 18 första måndagen i månaden. En grupp som kallas På djupet fördjupar sig i bibliska texter och berättelser i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 i Ekenäs församlingshem. På samma ställe samlas också Bokslukarnas öppna läsecirkel som i regel träffas sista onsdagen i månaden kl. 17-19 och där deltagarna utbyter lästips och diskuterar böcker med varandra.

Tre körer för vuxna övar regelbundet. Ekenäs kyrkokör träffas onsdagar kl. 18.30-20 i Ekenäs församlingshem, Snappertunakören övar torsdagar kl. 19-21 i Snappertuna prästgård medan Tenala-Bromarv kyrkokör, som träffas tisdagar kl. 19-20.30, övar växelvis i Tenala och i Bromarv.

 

Den som vill delta i någon av de nämnda grupperna är välkommen att känna sig för. Det går bra att komma direkt till nästa träff, ingen särskild anmälning behövs. Närmare information om datum och kontaktpersoner finns på den här webbplatsen under Kom med.

Utöver umgänge i dessa grupper kan den som önskar det delta som frivilligarbetare i församlingens biståndverksamhet eller i loppisboden. Man kan också delta i diakonins besökstjänst och bli en besöksvän till någon med få eller inga egna vänner.

(9.9.2016)