Skrivandet av en hundraårshistorik över Snappertuna församling är slutförd. Templet på höjden - ett sekel med Snappertuna församling lanseras i samband med högmässan i Snappertuna kyrka söndagen den 29 maj kl. 12 och vid den efterföljande kaffeserveringen i prästgården.

Den historiska översikten är skriven av pol.dr Henrik Ekberg, som håller ett anförande vid tillställningen efter högmässan. Utgivare av historiken är Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Boken säljs från och med den 29 maj vid församlingens olika verksamhetspunkter; i kyrkor och församlingshem samt på pastorskansliet i Ekenäs och betjäningspunkten i Tenala. Boken finns också till försäljning bl.a. i Slottsknektens stuga i Snappertuna, i Kungsbokhandeln i Ekenäs och i Frimans diversehandel i Tenala.

Bokrelease

(18.5.2016)