PÅ FLYKT -
tema för heldagsseminarium om världsläget och kyrkans möjligheter att hjälpa människor till ett människovärdigt liv

Lördagen den 14 maj bjuder Finska Missionssällskapet (FMS) in till missionsfest i Ekenäs i form av ett heldagsseminarium med temat "på flykt", i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling.

Miljontals människor är på flykt idag – från krig, förföljelse, fattigdom och katastrofer, men också från Gud. Hur kan kyrkan trygga dessa personers människovärde och ge dem nytt hopp? Hur kan vi förhindra att nya flyktingkriser uppstår? Bland annat dessa frågor aktualiseras vid seminariet.

Dagen inleds kl. 10 i Ekenäs församlingshem och avslutas med en radierad s.k. stenmässa (form av meditativ gudstjänst) klockan 18.30 i Ekenäs kyrka. På programmet finns både föredrag, samtal i mindre grupper och paneldiskussioner. Bland de medverkande kan nämnas teologie doktor Svante Lundgren, som är docent i judaistik vid Åbo Akademi, Mellanösternexpert och ansvarig för utbildning och publikation vid Assyriska riksförbundet i Sverige, Heidi Juslin-Sandin, som är programchef vid Finlands Röda Kors och involverad i arbetet med asylsökande och pastor Rolf Steffansson, som arbetar som vice verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet och är direktör för dess utrikesarbete.

Övriga involverade i seminarieprogrammet är pastor Pia Kummel-Myrskog, chef för FMS:s kyrkliga arbete utomlands, tidigare missionär i Venezuela, fil.dr Pia Rinne, som är missionärsbarn och tredje generationens missionsarbetare, avdelningsskötare Ann-Katrin Store, som har mångårig erfarenhet av FMS:s arbete i Senegal. I programmet deltar också lokalförsamlingens kyrkoherde Anders Lindström samt kaplan Monica Cleve, som bott många år i Egypten.

Det är fritt att delta i dagens alla programpunkter. Måltider serveras under dagen till förhandsanmälda, för övriga står kaffepannan varm hela dagen.

 Svante 2

Svante Lundgren: "Den stora utmaningen just nu är inte att ta hand om de flyktingar som kommit till Europa. Den stora utmaningen är att få slut på de omständigheter som gör att de är tvungna att fly."
Foto: Assyriska riksförbundet

(10.5.2016)