Nu är det dags att leta fram asken med familjens dopklänning. I Ekenäsnejdens svenska församling är planeringen i full gång gällande en utställning med dopet och dopdräkten som tema. Samtliga dopdräkter i utställningen kommer att bestå av inlånade koltar. Vem som helst kan bidra till utställningen med sin släkt- eller familjedopkolt. Både äldre och yngre dräkter intresserar och man hoppas kunna visa upp både sydda, stickade och virkade, såväl med som utan namnbroderier.

Den som vill låna ut en dopdräkt kan kontakta församlingens informatör Yvonne Lindström eller kaplan Tuija Wilman senast onsdag 23.3. De dopdräkter som ingår i utställningen behöver vara oss tillhanda helst senast onsdag 23.3. För senare inlämning bör överenskommas skilt. Information om hur man som dräktutlånare kan gå till väga finns här.

Utställningen kommer att visas i Ekenäs kyrka under sommaren 2016 och är öppen för allmänheten när vägkyrkan är öppen, d.v.s. alla veckodagar kl. 11-17 under tiden 30.5 - 11.8 (ej midsommardagen, ej under Ekenäs sommarkonserter 1-7.8). Utöver dessa tider finns det möjlighet för grupper att besöka kyrkan och utställningen också 5-29.5 enligt särskild överenskommelse.

Vernissagen äger rum i Ekenäs kyrka onsdag 4.5 kl. 18 och är öppen för alla intresserade.

(20.3.2016)