Skriv ut

JUBILEUM 2015-2016


Senaste söndag ordnades maffig jubileumsfest i församlingshemmet i Ekenäs när samtliga dagklubbar i Raseborgs prosteri firade ”Församlingarnas dagklubbsarbete – 70 år”. Dagklubbsbarn med föräldrar och syskon från Hangö i sydväst till Pojo i norr och Sjundeå i öster samlades till en programrik eftermiddag med mycket sång och musik till jubileumstemat Liten är störst. Jubileet firas hela läsåret 2015-2016 på olika håll i Finland.

Församlingarnas dagklubbsverksamhet i Finland började 1945 i Åbo, där församlingens diakonissor såg behovet av att avlasta mammorna några timmar i veckan och samtidigt ge barnen möjlighet till lek, sång och gemenskap. När dagklubbsarbetet blomstrade på 70-80-talet gick som mest 60 procent av barnen i åldern 4-6 år i församlingens dagklubb. I den populära dagklubbens kölvatten följde sedan nya former av barnverksamhet; familjegudstjänster, vuxen-barngrupper, babyrytmik, eftis-verksamhet för skolbarn med mera.

Dagklubbsverksamheten är en framgångshistoria som rönt uppskattning inte bara inom kyrkan utan också utanför. I internationell jämförelse är den finländska dagklubbsverksamheten i särklass, ingen annan luthersk kyrka driver en verksamhet som lika heltäckande når barn under skolåldern.

Jubileum

Vid jubileumsfesten i Ekenäs rådde ett hemtrevligt myller av små och stora som deltog efter mod och lust i de olika programpunkterna. Efter den inledande sångstunden, där hela kroppen fick vara med, klev den frimodiga dagklubbskören upp på scenen och sjöng Bä, bä, vita lamm medan de små lamm-handdockorna vaggade i takt med musiken. Strax därpå blev det dags för kyrkråttan Siffe från Ekenäs att visa upp sig och för första gången träffa råttkompisen Råttis, hemma i Sjundeå och gäst för dagen.

Temat Liten är störst åskådliggjordes dels i bibelberättelsen om det lilla bortsprungna fåret som kom till rätta, dels i det lilla fröet som nedbäddat i mylla och med hjälp av vatten och värme växer till en ståtlig växt. Under festen kunde familjerna ladda en egen liten fröpåse att ta med sig hem, göra teckningar åt kyrkråttorna och slutligen njuta av festbordets alla godsaker.
Mätta och nöjda med dagens äventyr bröt små och stora småningom upp. För de mest långväga skedde hemfärden med abonnerad buss, också det ett helt litet äventyr.

(12.3.2016)