Skriv ut

Det pågår ett paradigmskifte i Europa och i vårt land. Utvecklingen ser lite olika ut men förändringens vindar sveper över samhällsstrukturerna där gamla mönster ändras och livsinnehållet förändras. En sådan förändring är till sin karaktär kollektiv men berör var och en på det personliga planet. I en värld där vi många gånger tror oss kunna fatta självständiga beslut kanske vi bara är spelknappar i ett större spel.

Lördagen den 27 februari arrangeras en paneldiskussion kl.15 i församlingshemmet i Ekenäs kring temat BIBELTOLKNING, KRISTEN TRO OCH DAGENS UTMANINGAR.

Med utgångspunkt i boken Kristendomens hjärta - att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv av Marcus J Borg* kommer Tomas von Martens (utgivare av boken) att inleda diskussionen där kulturredaktör Camilla Lindberg, professor emeritus Karl-Gustav Sandelin och tidigare kyrkoherden i Johannes församling Stefan Djupsjöbacka under kyrkoherde Anders Lindströms ledning samtalar kring angelägna frågor som boken lyfter fram. Det blir en diskussion kring bibelsyn och bibeltolkning och i synnerhet kring angelägna existentiella frågor ur ett finlandssvenskt perspektiv med det framväxande paradigmskiftet som bakgrund. Det kommer att handla om kyrka och tro och framtidens mötesplatser där människor kan samlas för att dela livets stora frågor.

Allmänheten bereds även möjlighet att ställa frågor.

Kaffeservering.

*Marcus J Borg var en nordamerikansk- bibel och Jesusforskare som under sin livstid gav ut ett tjugotal böcker. I den första och enda svenska översättningen av hans böcker, Kristendomens hjärta - att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv, tar sig Borg an samtidens utmaningar när det gäller kristen tro och kyrka. 

(26.2.2016)