Skriv ut

EKUMENISK KVÄLL - ALLKRISTEN BÖN

Med anledning av böneveckan för kristen enhet, som infaller den 18-25 januari välkomnar Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Ekenäs metodistkyrka, Ekenäs missionskyrka, Betesda church och ortodoxa församlingen till en ekumenisk afton torsdagen den 21.1 kl. 19 i Ekenäs metodistkyrka, Sigfrid Aroni gata 2 i Ekenäs.
Temat för årets bönevecka är ”Kallade att förkunna Guds storverk”. #böneveckan

 

KYNDELSMÄSSODAG och LJUSMÄSSA

Den medeltida seden, att under nämnda dag välsigna samtliga ljus som skulle användas i kyrkan under året, har gett dagen dess namn; kyndelsmässodag.

Berättelsen om Jesusbarnet som bärs fram i templet och välsignas av den gamle Symeon lyfts fram denna dag med den liturgiska vita färgen, som symboliserar renhet, helighet och oskuld och används vid glädjehögtider.

Dagen firas traditionellt med en festlig ljusmässa i Ekenäs kyrka kl. 16 på eftermiddagen den 31.1. I mässan medverkar flera av församlingens präster, ungdomsledare och hjälpledare. Konfirmander i skriftskolan på området Ekenäs-Snappertuna, samt vinterskriftskolans konfirmander deltar i mässan där de får ta emot sina konfirmandbiblar.

Utöver ljusmässan i Ekenäs firas denna dag högmässa i Snappertuna kyrka kl. 12 och kvällsmässa i Tenala kyrka kl. 18.

(18.1.2016)