Skriv ut

På julaftonsdagen kl. 12-15 ordnar EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING en julmiddag i Tenala församlingshem. Middagen är en del av församlingens diakonala insats inför jul och tänkt att samla dem som upplever ensamhet under helgen, eller som av annan anledning önskar ett meningsfullt julfirande. Initiativtagare och eldsjäl är församlingshemmets värdinna Mona Andersson och det är första gången en dylik julmiddag ordnas i församlingens regi.

Det kommer att bjudas på god hemlagad julmat, gemenskap med varandra och program med Martin Kevin, Carola Malmsten-Kevin och självaste julgubben. Programmet avslutas i god tid så att var och en hinner delta i svenska julbönen i Tenala kyrka kl. 15. För att försäkra sig om en plats vid middagsbordet behöver man anmäla sig till betjäningspunkten i Tenala (före detta pastorskansliet) senast måndagen den 14.12 före kl. 12 (tel. 019-2450550). Församlingen ordnar även med skjutsning om det behövs, också från övriga delar av församlingen.

Inför julen ordnar församlingen utdelningar på hela sitt vidsträckta område i Bromarv, Tenala, Ekenäs och Snappertuna. En del av medlen för julutdelningarna kommer från årets luciainsamling. Insamlade medel används förutom till jul även till hjälpbehövande under den resterande tiden av året. Också föreningar, samfund och privatpersoner bistår med ekonomiskt stöd.

Den diakonala insatsen i församlingen sker oftast i det tysta, men ibland tar den sig synliga uttryck som i en gemensam julmiddag eller genom den organiserade matbanksverksamheten i Ekenäs och Tenala.

(2.12.2015)
__________