Inom den kyrkliga samfälligheten i Raseborg har man de senaste dagarna kartlagt resurserna för att kunna hjälpa på bästa sätt i den flyktingsituation som nu råder, bl.a. har ekonomidirektör Christer Lindvik tillsammans med gemensamma kyrkorådets ordförande Anders Lindström gått igenom befintliga fastigheter för att sålla ut möjliga inkvarteringsplatser för flyktingar. Som bäst utreder man möjligheten att kunna ställa i ordning den så gott som tomma prästgården i Snappertuna för ett antal flyktingar/flyktingfamiljer, ifall det finns behov.

Också i de enskilda församlingarna i samfälligheten är man beredd att ge hjälp och stöd.

 

Ekenäsnejden

Ekenäs församlingshems stora samlingssal kan ställas till förfogande ifall myndigheterna på området har behov av en större samlingslokal för möten och sammankomster i samband med att flyktingar anländer.

Privatpersoner som vill bidra med klädhjälp kan föra varor till Bikupan i Ekenäs, där Ekenäsnejdens svenska församlings biståndsarbetare tar emot, sorterar och packar. Bikupan finns vid Järnvägsgatan 15 (”Bageriet”) med ingång från gården. Varumottagning sker i regel torsdagar kl. 15-19 och lördagar 10-14. Kläder från Bikupan har redan gått vidare till flyktingar. Den frivilliga personalen ber att den som vill hämta varor noga tänker efter vad som kan behövas; ytterst viktigt nu är att det kommer in herrkläder och kläder för tonårspojkar, och i synnerhet varma sådana eftersom vintern är på väg, också skodon behövs. Bikupan levererar vidare till kontrollerade mottagare där hanteringen är organiserad och man uppmanar personer som vill hämta varor att gärna ringa i förväg. Kontaktpersoner är Gita Lindholm (040-5180301), Thina Wikström (040-5938588) och Marianne Borg (040-8309343).

 

Karis-Pojo

Församlingssalar både i Karis och Pojo kan ställas till förfogande för möten och sammankomster. Med kort varsel kan församlingsaktiva krafter mobiliseras både på Missionstorget i Karis och Postilla i Pojo med tanke på materiella behov.

 

(8.9.2015)
__________