FRÅN RENÄSSANS TILL BAROCK

Kommande söndag den 23.8 bjuder organisten Anders Storbacka på konserten "Från renässans till barock - orgelmusik från tiden när Raseborgs slott var bebott" i Snappertuna kyrka.

En konsert som är uppbyggd kring ett tema är ofta mycket givande både för musikern och för åhörarna. Inför konserten, som är utformad som en musikandakt, har Storbacka låtit sig inspireras av miljön kring Snappertuna kyrka. Därifrån är det inte långt till Raseborgs slott.

Det finns rikligt med orgelmusik från barocktiden framåt medan det finns betydligt mindre bevarade orgelstycken som har skrivits under 1400- och 1500-talet. I Snappertuna kommer konsertpubliken bl.a. att få höra orgelmusik från Nederländerna och Italien av kompositörer som t.ex. Sweelinck, Scheidt, Cavazzoni och Gabrieli.
Orgeln i Snappertuna är byggd 1884, men låter som om den skulle vara betydligt äldre. Det betyder att den är ett utmärkt instrument för gammal musik.

Musikandakten arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling och börjar kl. 18. Andakten hålls av Ann-Sofi Storbacka, som också fungerar som musikalisk guide och presenterar orgelmusiken.
Inträdet är fritt.

(18.8.2015)

__________