Skriv ut

Under pågående renovering av församlingshemmets vind i Ekenäs har byggnadsarbetare påträffat en granat i golvfyllningen. Fyndet, som gjordes på onsdagsförmiddagen, stoppade upp arbetet som får vänta tills Försvarsmaktens tekniska expertis i Obbnäs har granskat föremålet och undersökt utrymmet. Polisen har också kopplats in.

Vindsvåningen värmeisoleras och inreds för att avhjälpa den brist på ändamålsenliga arbetsutrymmen som för tillfället råder i den svenska och finska församlingen på området.

(8.4.2015)
__________